Gostyngiad yn nifer y siopwyr am y 17eg mis yn olynol

  • Cyhoeddwyd
ShoppersFfynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Roedd gostyngiad o 1% yn nifer y siopwyr ar draws y DU, gyda'r ffigwr yn 3% yng Nghymru

Mae ffigyrau siopwyr wedi gostwng am y 17eg mis yn olynol yng Nghymru, yn ôl y ffigyrau diweddaraf.

Roedd gostyngiad o 3% ym mis Mehefin o'i gymharu â'r un cyfnod y llynedd, gyda gostyngiad o 5.3% mewn canolfannau siopa a 2.9% ar y stryd fawr.

Roedd y ffigyrau ychydig yn well nag ym mis Mai, pan fu gostyngiad o 4.3% o'i gymharu â'r un cyfnod yn 2014.

Fe gafodd y ffigyrau eu disgrifio fel rhai "araf" gan bennaeth Consortiwm Manwerthu Cymru, David Lonsdale.

Fe welwyd gostyngiad yn nifer y siopwyr yn holl ranbarthau'r DU ym mis Mehefin.