Cyn uwcharolygydd yn ymddangos yn y llys

  • Cyhoeddwyd
Llys y Goron Yr Wyddgrug
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Gordon Anglesea yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ar 24 Gorffennaf

Mae cyn uwcharolygydd Heddlu Gogledd Cymru wedi ymddangos yn y llys ar gyhuddiad o gam-drin tri o fechgyn yn rhywiol yn yr 1970au ac 80au.

Mae Gordon Anglesea, 78 oed o Hen Golwyn, yn wynebu pum cyhuddiad o ymosodiadau rhyw a dau o ymosodiadau rhyw difrifol rhwng 1979 ac 1987.

Yn llys Ynadon Sir y Fflint fe wnaeth gais am newidiadau i'w fechnïaeth oherwydd ei fod eisiau ei basport yn ôl ond fe gafodd hyn ei wrthod.

Bydd yn Llys y Goron Yr Wyddgrug ar 24 Gorffennaf.

Fe gafodd ei arestio fel rhan o Ymgyrch Pallial - ymchwiliad i gam-drin rhyw hanesyddol mewn cartrefi gofal yng ngogledd Cymru.

Roedd wedi cael ei ryddhau ar fechnïaeth cyn bod yn y llys ym mis Awst yn wreiddiol ond fe gafodd ei achos ei newid oherwydd ei fod wedi trefnu gwyliau yn Majorca gyda'i wraig.

Dywedodd ei gyfreithiwr Michael Mackay fod Mr Anglesea wedi dewis peidio â theithio tramor.

Clywodd yr ynadon y byddai'n gwadu pob cyhuddiad ac fe gafodd ei ryddhau ar fechnïaeth.