Tair cenhedlaeth y Sioe

  • Cyhoeddwyd
Teulu'r SioeFfynhonnell y llun, Melfyn williams

Mae Hugh Williams o Frynsiencyn yn adnabyddus i'r gymuned amaethyddol yn Ynys Môn fel 'Huw Bugail' ac erbyn hyn mae ei fab Melfyn a'i ŵyr Joe hefyd yn haeddu'r llysenw ar ôl iddyn nhw ennill gwobrau lu am ofalu am ddefaid.

Ar drothwy'r Sioe Fawr yn Llanelwedd cafodd Cymru Fyw air gyda Huw, Melfyn a Joe.

Beth mae'r Sioe yn ei olygu i chi?

Hugh: Cymru ar ei gorau. Stoc ac y cynnyrch gorau i'w weld.

Melfyn: Ffenest siop i ddangos ein stoc a chyfle i gyfarfod ffrindau hen a newydd.

Joe: Y byd amaethyddol ar ei orau.

Disgrifiad o’r llun,
Melfyn, Hugh a Joe gyda dafad fuddugol yn y Sioe Wanwyn yn Llanelwedd yn 2013

Sut mae'r Sioe wedi newid?

Hugh: Mae hi wedi tyfu lot ac wedi dod yn fwy poblogaidd oherwydd y sylw mae hi yn ei chael ar y teledu.

Melfyn: Mae hi lot fwy prysur nag oedd hi yn arfer bod. Does yna ddim cymaint o bwyslais ar yr arddangoswyr erbyn hyn. Ond mae hi wedi datblygu i fod yn sioe orau Prydain.

Joe: I fi yn bersonol mae'r sioe wedi newid yn ddiweddar gan fy mod i'n ddigon hen erbyn hyn i fedru cerdded rownd y maes efo fy ffrindiau.

Disgrifiad o’r llun,
Mae 'na rhywbeth i bob aelod o'r teulu ar faes y Sioe Fawr

Sut hoffech chi iddi ddatblygu?

Hugh: Mae 'na beryg iddi hi fynd yn rhy fawr. Dwi'n meddwl dyla na' fwy gael ei wneud i edrych ar ôl yr arddangoswyr. Dangos stoc ydi prif bwrpas y Sioe wedi'r cwbl.

Melfyn: Mi fyswn i'n hoffi i'r Sioe ganolbwyntio mwy ar gynnyrch Cymreig a Phrydeinig. Mae'n gyfle i ddangos yr amrywiaeth mawr sydd i'w gael.

Joe: Dwi'n meddwl bod angen mwy o weithgareddau i bobl ifanc, er enghraifft cystadlaethau chwaraeon a gweithdai ffermio fel gwersi cneifio.

Sut fyddech chi'n disgrifio sefyllfa byd amaeth ar y funud?

Hugh: Mae'r gwaith yn haws gyda pheiriannau ond mae'r pleser o fagu stoc wedi mynd gyda rheolau Ewropeaidd caeth.

Melfyn: Mae'n anoddach i bobl ifanc sydd eisiau dechrau ffermio wneud hynny y dyddiau yma.

Joe: Mae hi mor ansicr oherwydd bod prisiau mor ansefydlog... maen nhw'n codi ac yna'n syrthio mewn cyfnod mor fyr.