Corff mewn carped: Apêl yn 2016

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Diflannodd Karen Price o gartref plant yng Nghaerdydd ym 1981

Bydd dau ddyn gafodd eu carcharu am eu rhan yn llofruddiaeth merch yn ei harddegau bron i 30 mlynedd yn ôl yn gorfod aros tan y flwyddyn nesaf i apelio.

Cafodd corff Karen Price, oedd yn 15 oed, ei ganfod ar Fitzhamon Embankment yng Nghaerdydd yn 1989. Doedd neb wedi ei gweld ers iddi ddianc o gartref plant yn 1981.

Cafodd dau ddyn, Alan Charlton, 55, o Wlad yr Haf , ac Idris Ali, 50, o Gaerdydd, eu carcharu yn 1991.

Cafodd y dyfarniad yn erbyn Ali ei dileu wedi apêl ym 1994, ac mewn achos llys newydd plediodd yn euog i gyhuddiad o ddynladdiad.

Ond nawr, mae'r ddau am apelio.

Dywedodd tri barnwr mewn gwrandawiad yn Llundain ddydd Mercher na fydd yr achos yn cael ei glywed tan Chwefror 2016.

Bydd yr apêl yn cael ei glywed ar ôl i Gomisiwn Adolygu Achosion Troseddol ddweud bod siawns bod y dyfarniadau yn "anniogel".

Clywodd y gwrandawiad ddydd Mercher bod ansicrwydd am rai tystion a hefyd am gyflwr iechyd meddwl Charlton ar y pryd.

Roedd disgwyl i'r achos gael ei glywed ym mis Rhagfyr, ond dywedodd y Fonesig Ustus Hallett bod hynny'n annhebygol.