Carcharu 'prif gynllwyniwr' gang cyffuriau o Fangor

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd y barnwr mai Paul David Williams oedd "prif gynllwyniwr" y gang

Mae arweinydd gang oedd yn gyfrifol am gyflenwi heroin a chocên i ogledd orllewin Cymru wedi ei garcharu am 19 o flynyddoedd yn Llys y Goron Caernarfon.

Mae'r Heddlu yn dweud mai Paul David Williams, 41 o Fangor, oedd yn rheoli cyflenwad cyffuriau dosbarth A a B, er iddo fod dan glo mewn carchar yn Sir Stafford am droseddau cyffuriau blaenorol.

Defnyddiodd nifer o ffonau symudol gafodd eu smyglo i mewn i'r carchar i barhau gyda'i droseddu.

Fel rhan o ymchwiliad yr heddlu, ddechreuodd yn 2014, mae disgwyl i 28 o bobl eraill i gael eu dedfrydu dros y dyddiau nesaf.

Rhwydwaith lleol

Clywodd y llys bod heroin, cocên, canabis a mephadrone wedi eu cludo i mewn i ogledd orllewin Cymru gan droseddwyr o ogledd orllewin Lloegr, ac yna yn cael eu dosbarthu gan rwydwaith o gyflenwyr lleol.

Dywedodd y Barnwr Niclas Parry mai Williams oedd "prif gynllwyniwr" y gang, oedd yn gweithredu "ar raddfa fawr ac yn soffistigedig".

Roedd Williams yn defnyddio hyd at 10 o ffonau symudol i reoli'r cynllun o'i gell yng ngharchar Dovegate, lle'r oedd wedi ei ddedfrydu i 15 mlynedd dan glo.

Dywedodd y barnwr ei fod yn "gwbl syfrdanol" bod Williams wedi gallu defnyddio ffonau symudol i'r fath raddau tra yn y carchar, ac ychwanegodd bod y difrod i gymunedau yng Nghymru o achos y troseddu yn "ddifesur".