Cefnogaeth i ostwng oed pleidleisio yng Nghymru

  • Cyhoeddwyd
Ballot boxFfynhonnell y llun, bbc
Disgrifiad o’r llun,
Mae cefnogwyr yn honni y byddai'r cynllun yn cynyddu diddordeb pobl ifanc mewn gwleidyddiaeth

Mae'r rhan fwyaf o bobl ifanc yng Nghymru eisiau gostwng oed pleidleisio i 16, yn ôl ymgynghoriad gan y Cynulliad.

Gyda dros 10,000 o bobl rhwng 11 a 25 wedi ymateb, roedd 53% eisiau pleidlais yn 16 oed, gyda 29% yn gwrthwynebu a 18% yn ansicr.

Dywedodd Llywydd y Cynulliad, y Fonesig Rosemary Butler ei fod yn rhoi "cipolwg pwysig" i farn pobl ifanc.

Ond mae AS Ceidwadol Sir Fynwy David Davies wedi rhybuddio y byddai pleidlais yn 16 oed yn tanseilio'r amddiffyniad cyfreithiol sydd gan bobl ifanc 16 a 17 oed.

Cynyddu diddordeb

Daw'r adroddiad wrth i lywodraeth y DU wneud cynlluniau am ddatganoli pellach, fyddai'n cynnwys rhoi pŵer i'r Cynulliad i reoli ei etholiadau ei hun, yn cynnwys yr oed pleidleisio.

Mae cefnogwyr y cynllun i ostwng yr oed pleidleisio yn honni y byddai'n cynyddu diddordeb pobl ifanc mewn gwleidyddiaeth, gan nodi refferendwm yr Alban ble roedd yr oed pleidleisio wedi ei ostwng i 16.

Dywedodd Ms Butler ei bod wedi ei "hysbrydoli" gan nifer o sylwadau pobl ifanc yn yr ymgynghoriad.

"Mae pobl ifanc yn rhan annatod o'r broses o lunio dyfodol ein cenedl - mae'n rhaid inni roi'r gefnogaeth gywir iddynt fel ein bod yn gwneud y gorau o'u cyfraniad," meddai.