Syr Gareth Edwards mewn lluniau // Sir Gareth Edwards in pictures

Published

Ar 17 Medi, mae cyn-fewnwr Cymru, Y Llewod a'r Barbariaid Gareth Edwards yn cael ei urddo'n farchog gan y Frenhines. Dyma gipolwg ar ei yrfa mewn lluniau:

Former Wales, Lions and Barbarians scrum-half Gareth Edwards is to be awarded a knighthood on 17 September. Cymru Fyw takes a look at his career in pictures:

image captionEnillodd Gareth Edwards 53 cap i Gymru rhwng 1967 a '78, gan sgorio 20 cais. // Gareth Edwards won 53 caps for Wales between 1967 and '78, scoring 20 tries.
image copyrightHuw Evans picture agency
image captionDyn un clwb. Treuliodd y mewnwr ei holl yrfa gyda Clwb Rygbi Caerdydd, rhwng 1966 a 1978. // The scrum-half spent his whole club career with Cardiff Rugby Club between 1966 and 1978.
image copyrightHuw Evans picture agency
image captionGareth ar ôl sgorio un o'i geisiau enwocaf yn erbyn Yr Alban yn 1972. // Gareth after scoring one of his most memorable tries against Scotland in 1972.
image copyrightGetty Images
image captionYn ôl nifer, cais y mewnwr i'r Barbariaid yn erbyn y Crysau Duon yn 1973 ydi'r cais gorau i'w sgorio erioed. // The scrum-half's try for the Barbarians against the All Blacks in 1973 is regarded by many as one of the best tries ever scored.
image copyrightGetty Images
image captionGareth a'r Llewod yn dathlu cais yn erbyn De Affrica yn 1974. Enillodd 10 cap dros y Llewod, gan gynnwys pedwar ar y daith enwog, lwyddiannus i Seland Newydd yn 1971. // Gareth and the Lions celebrating a try against South Africa in 1974. He won 10 caps in the Lions shirt, including four on the famous and victorious tour of New Zealand in 1971.
image copyrightGetty Images
image captionGareth (canol) yn rhoi'r byd yn ei le gyda'i gyd-chwaraewr i Gymru, Caerdydd, Y Llewod a'r Barbariaid - yr athrylith Barry John (ar y chwith), a blaenwr tîm pêl-droed Cymru, John Toshack yn 1976. // Gareth (centre) chatting away with his Cardiff, Wales, Lions and Barbarians teammate, Barry John (left), and Wales' football team striker, John Toshack in 1976.
image captionGareth a Cymru'n trechu Iwerddon yn 1978, ar eu ffordd i Gamp Lawn arall a'r olaf i'r mewnwr. Enillodd Gareth dair Camp Lawn, pum Pencampwriaeth a thair Coron Driphlyg. // Gareth and Wales beating Ireland in 1978 on their way to a Grand Slam - the last for the scrum-half. Gareth won three Grand Slams, five Championships and three Triple Crowns during a glittering career.
image captionWedi ymddeol yn 1978, bu Gareth yn gapten ar y cwis chwaraeon poblogaidd Question of Sport. O'r chwith i'r dde: Gareth, David Coleman ac Emlyn Hughes. // After his retirement in 1978, Gareth became Captain on the popular sports quiz, Question of Sport. From the left: Gareth, David Coleman and Emlyn Hughes.
image copyrightGetty Images
image captionYr hanneri hynod. Gareth a'i bartner i Gymru, Llewod a'r Barbariaid, Phil Bennett. // Gareth and his half-back partner for Wales, the Lions and the Barbarians, Phil Bennett. Wales' best ever?
image copyrightDavid Rogers/Getty
image captionO'r cae i'r pwynt sylwebu. Mae Gareth bellach yn rhan o dimau sylwebu'r BBC ac S4C. // Gareth now works as a pundit for both the BBC and S4C.
image copyrightGareth Everett/Huw Evans Picture Agency
image captionGareth a'i wraig Maureen. // Gareth and his wife Maureen.