Agor Pont Briwet, Meirionnydd wedi cynllun £20m

Published
image copyrightCyngor Gwynedd
image captionCafodd y lon ei hagor yn swyddogol gan blant Ysgol Talsarnau ac Ysgol Cefn Coch

Bellach mae modd croesi'r bont newydd dros aber afon Dwyryd, yng ngogledd Meirionnydd, wedi i Bont Briwet agor yn swyddogol ddydd Llun.

Cafodd yr hen bont a oedd yn 150 oed ei chau 18 mis yn ôl ac ers hynny bu'n rhaid i drigolion yr ardal deithio 16 milltir ychwanegol i fynd i'w gwaith neu i siopa ac mae hynny wedi creu anhwylustod a chostau ychwanegol.

Cafodd system gonfoi ei defnyddio i hwyluso traffig ar yr A496 rhwng Llandecwyn a Maentwrog gan fod y ffordd mor gul.

media captionAr ôl deunaw mis o waith adnewyddu, mae'r bont sy'n cysylltu Penrhyndeudraeth a Harlech wedi ail agor.

Mae'r bont newydd wedi costio £20 miliwn, arian o Gronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewrop, Network Rail, Llywodraeth Cymru a Chyngor Gwynedd.

image captionMae mawr oedi wedi bod ar gwblhau'r gwaith adeiladu ar Bont Briwet

Cafodd y bont reilffordd ei hagor ym mis Medi'r llynedd ac roedd y bont i gerbydau i fod i agor chwe mis yn ôl ond oherwydd problemau technegol bu rhaid gohirio'r agoriad.

Fe wnaeth plant o ysgolion Talsarnau a Phenrhyndeudraeth dorri'r rhuban i agor y bont newydd yn swyddogol ddydd Llun.

Bydd modd i gerddwyr a beicwyr ddefnyddio'r lon newydd a fydd yn cysylltu gyda Llwybr Arfordir Cymru.

image copyrightcyngor gwynedd
image captionPlant yr ysgolion cynradd lleol yn yr agoriad swyddogol
image copyrightCyngor Gwynedd
image captionY bont ar ei newydd wedd
image copyrightCyngor Gwynedd
image captionCeir a cherddwyr yn croesi'r bont ddydd Llun
image captionMae pobl leol wedi gorfod teithio 16 milltir yn ychwanegol tra'n aros am bont newydd

Straeon perthnasol