Taflu carreg cyn i ddyn ddisgyn o bont

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Joshua Davies ar ei ffordd i barti cyn y digwyddiad ym mis Awst y llynedd

Mae bachgen 16 oed wedi dweud wrth Lys y Goron Caerdydd ei fod wedi taflu carreg at fachgen arall cyn i hwnnw ddisgyn 50 troedfedd o bont ym Mhontypridd.

Dywedodd y bachgen 16 oed wrth y rheithgor ei fod wedi taflu un garreg i waelod un o bileri'r bont tra roedd Joshua Davies yn sefyll ar un arall gyda chyfaill iddo. Nid oes modd enwi'r bachgen 16 oed am resymau cyfreithiol.

Fe ddywedodd mai'r tro cyntaf iddo fod yn ymwybodol o bresenoldeb Joshua Davies a'i ffrind ar y bont oedd pan waeddodd Mr Davies "Way hey - beth sy'n digwydd bechgyn" er mwyn tynnu sylw at ei hun.

Ychwanegodd ei fod yn credu na fyddai Joshua Davies wedi meddwl dwywaith am y garreg yn cael ei thaflu.

Wrth roi tystiolaeth fe ddywedodd fod llanciau eraill oedd gydag o hefyd yn taflu cerrig ond nad oeddynt yn cael eu taflu'n agos at y bechgyn ar y bont. Pan ofynnwyd iddo a oeddynt yn taflu cerrig er mwyn disodli'r bechgyn oddi ar y bont neu eu dychryn, atebodd "Na".

Esboniodd wrth y rheithgor sut y gadawodd leoliad y digwyddiad gyda'i gyfeillion ar ôl i'r gwasanaethau brys gael eu galw am eu bod wedi dioddef o banig ac nad oeddynt am siarad gyda'r heddlu.

Ail ddiffynnydd

Wrth roi tystiolaeth, dywedodd Kurtis Lawrence, sy'n 18 oed, ei fod wedi sylwi am y tro cyntaf fod Joshua Davies ar y bont pan ymunodd bachgen arall ag o. Dywedodd fod yntau wedi taflu cerrig at y pileri.

Ychwanegodd ei fod wedi taflu cerrig tua hanner ffordd i fyny'r pileri cyn i'r cerrig ddisgyn i'r dŵr islaw.

Esboniodd fod Joshua Davies a'r bachgen arall yn bellach i ffwrdd o'r piler yr oedd yn anelu ato.

Dywedodd wrth y rheithgor ei fod o a'r lleill wedi penderfynu croesi i ochr arall yr afon er mwyn cyfarfod y bechgyn ar ôl iddyn nhw groesi'r bont. Roedd wedi gweld Mr Davies a'i gyfaill yn eistedd a siarad ar un o'r pileri eraill.

Roedd yn gwadu fod y cerrig wedi eu hanelu at Joshua Davies ac nad oedd yn ymbellhau ei hun o'r bechgyn eraill oedd yno yn ystod y digwyddiad.

Mae tri diffynnydd, un 15 oed, un 16 oed, a Kurtis Lawrence, yn gwadu achosi niwed corfforol difrifol fwriadol neu niwed corfforol difrifol.

Mae'r achos yn parhau.