Hel clecs

Cyhoeddwyd

Efallai bod rhai ohonoch chi sy'n ddefnyddwyr brwd o'r gwefannau cymdeithasol wedi clywed am fenter newydd Clecs fydd yn dechrau'n fuan.

Michael McCabe, datblygwr medalwedd o Tonteg yn Rhondda Cynon Taf sydd y tu ôl i'r fenter.

Mae Michael wedi dysgu'r Gymraeg ac yn gweld angen am lwyfan i'r holl sgyrsiau Cymraeg sy'n digwydd ar wefannau fel Facebook a Twitter. Mae'n sôn mwy am ei weledigaeth wrth Cymru Fyw:

Gwawdio'r Gymraeg

Mae'r iaith yn rhan annatod o hanes Cymru, ac mae'r Cymry Cymraeg yn falch ac yn amddiffynnol ohoni; serch hynny mae'r niferoedd yn gostwng.

Rydym ni'n byw mewn byd ble mae'n hawdd cysylltu â phawb a phopeth drwy'r we; mae ein cyfathrebu'n digwydd yn fwy a mwy drwy'r cyfryngau cymdeithasol ac felly yn gyhoeddus. Mae sgyrsiau a chyfathrebu'n digwydd ar raddfa eang ac mewn amgylcheddau nad ydyn nhw'n ystyried y Gymraeg.

Nid y platfform ydy'r broblem, ond yn hytrach y gynulleidfa. Mae siaradwyr Cymraeg yn y lleiafrif felly pan fydd person yn cyfathrebu ar raddfa eang, mae'n hawdd teimlo mai yn y Saesneg y dylai gyhoeddi.

Yna, pan mae pobl yn benderfynol y dylen nhw siarad Cymraeg, mae pobl yn eu gwawdio! Bythefnos yn ôl, bu lladd ar Aaron Ramsey am gyhoeddi neges yn ei famiaith. Mae hyn yn annheg.

Disgrifiad o’r llun, Mi gafodd Aaron Ramsey ei wawdio gan nifer o'i ddilynwyr Twitter am y trydariadyma, ond cafodd gefnogaeth gre gan y Cymry Cymraeg.

Helpu'r iaith i dyfu

Dros y 18 mis diwethaf, buom ni wrthi'n creu gwasanaeth y bydd Cymry Cymraeg yn falch ei ddefnyddio.

Mae angen siarad Cymraeg er mwyn gallu defnyddio'r gwasanaeth hyd yn oed. Nid ydy'n ddigon bod y cwmnïau mawr yn cynnig cyfieithiadau Cymraeg, mae angen annedd ar-lein ar Gymru.

Nid ar gyfer siaradwyr Cymraeg heddiw yn unig yr ydym ni'n lansio'r gwasanaeth, ond er mwyn i'r iaith allu tyfu ar y we.

Mae Clecs yn rhoi stamp ei hun ar fyd y cyfryngau cymdeithasol. Roedd symlrwydd yn ffocws gennym ni o'r dechrau un ac roedd arnom ni eisiau creu safle ble gall pobl ddweud a chyhoeddi'r hyn y mynnen nhw heb anialwch a dryswch.

Mae apiau iPhone ac Android apps yn cynnig tudalen syml y gall defnyddwyr gyhoeddi testun a lluniau, tagiau a sôn am ddefnyddwyr eraill arni. Fe allan nhw rannu a dyfynnu o'u hoff gyhoeddiadau a dilyn eu ffrindiau. Mae modd iddyn nhw hefyd ychwanegu ar eu cyhoeddiadau gydag wynebau bychain a sylwadau.

Nid disodli gwasanaethau eraill ydy nod Clecs, ond cynnig safle i siaradwyr Cymraeg ddefnyddio ac ymfalchïo yn eu hiaith ymhlith siaradwyr Cymraeg balch eraill.