Canlyniadau cystadlaethau cyfansoddi / Results of the composition competitions

Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau cystadlaethau cyfansoddi'r wythnos.

All the results from the week's composition competitions.

Emyn-dôn i eiriau Ann Fychan (Cystadleuaeth rhif 82) / Hymn to words written by Ann Fychan (Competition number 82)

1. Euron J Walters

Dwy garol Nadolig (83) / Two Christmas carols (83)

1. Bethan Antur

Un darn ar gyfer unrhyw offeryn chwyth cerddorfaol (84) / One piece for any orchestral wind instrument (84)

1. Gareth Olubunmi Hughes

Trefniant o unrhyw alaw werin (85) / Arrangement of a folk song (85)

1. Morfudd Sinclair

Cyfansoddi ar gyfer ensemble pres (86) / Composition for a brass ensemble (86)

1. Owain Roberts

Cystadleuaeth i ddisgyblion ysgolion uwchradd a cholegau trydyddol 16-19 oed - Cyflwyno ffolio (87) / Folio - Competition for 16-19 year olds from a secondary school or tertiary college (87)

1. Mared Williams

Cyfansoddi drama (dan 25 oed) (106) / Composing a drama (under 25 yrs) (106)

1. Llio Mai Hughes

Addasu i'r Gymraeg (107) / Adapting into Welsh (107)

1. Dewi Wyn Williams

Cystadleuaeth y Gadair (Dysgwyr) (121) / Learners' Chair (121)

1. Miriam Maria Collard

Cystadleuaeth y Tlws Rhyddiaith (Dysgwyr) (122) / Learners' Literature Medal (122)

1. Catrin Hughes

Sgwrs rhwng dau berson mewn caffi (123) / A conversation between two people in a café (123)

1. Helen Patricia Beer

Dyddiadur wythnos (124) / Week's diary (124)

1. Sue Hyland

Llythyr yn annog rhwyun i ddysgu Cymraeg (125) / A letter of encouragement to learn Welsh (125)

1. Judith Williams

Adolygiad o unrhyw ffilm neu raglen deledu (126) / Review of any film television programme (126)

1. Samantha Robinson

Gwaith grŵp neu unigol - Casgliad o ddeunydd i ddenu ymwelwyr i'ch ardal (127) / Material to attract visitors to your area (127)

1. Tîm Tŷ Tawe

Paratoi deunydd ar gyfer Dysgwyr Agored i ddysgwyr a siaradwyr Cymraeg (128) / Material for Welsh speakers and learners (128)

1. Helen Morris

Englyn unodl union (148) / Englyn (verse in strict metre) (148)

1. Gwyn M Lloyd

Englyn unodl union ysgafn (149) / Humorous Englyn (149)

1. Arwel Emlyn Jones

Cywydd rhwng 18 a 40 llinell (150) / Cywydd between 18 and 140 lines (150)

1. Huw Meirion Edwards

Hir a Thoddaid (151) / Poem in strict Hir a Thoddaid metre (151)

1. Arwel Emlyn Jones

Telyneg (152) / Lyrical poem (152)

1. John Gruffydd Jones

Soned (153) / Sonnet (153)

1. T James Jones

Baled (154) / Ballad (154)

1. John Eric Hughes

Carol Blygain, er cof am Dr Emyr Wyn Jones (155) / Plygain carol (155)

1. John Meurig Edwards

Saith triban (156) / Seven triban poems (156)

1. Huw Meirion Edwards

Casgliad o chwe cherdd ar gyfer plant cynradd (157) / Collection of six poems for primary school pupils (157)

1. Alys Jones

Blodeugerdd o gerddi (158) / Anthology of poems (158)

1. Eirwyn George

Ysgoloriaeth Emyr Feddyg, er cof am Dr Emyr Wyn Jones (159) / Scholarship of Emyr Feddyg (159)

1. Carys Stallard

Stori fer (164) / Short story (164)

1. Robat Powell

Stori ffantasi (165) / Fantasy story (165)

1. Leusa Fflur Llewelyn

Stori fer i bobl ifanc yn eu harddegau (166) / Short story for teenagers (166)

1. Rhian Owen

Llên Micro (167) / Micro literature (167)

1. Gareth Evans-Jones

Ysgrif (168) / Essay (168)

1. Llyr Gruffydd

Dyddiadur (169) / Diary (169)

1. Hefin Wyn

Detholiad o erthyglau Bob Owen, Croesor (170) / A selection of the essays of Bob Owen, Croesor (170)

1. Dafydd Guto Ifan

Taflen wybodaeth (171) / Information leaflet (171)

1. Beryl H Griffiths

Carwriaeth drwy e-bost (172) / Love affair over e-mail (172)

1. Rebecca Elizabeth Roberts

Cystadleuaeth i rai sydd wedi byw yn y Wladfa ar hyd eu hoes (173) / Competition for those who have lived in Patagonia all their lives (173)

1. Sara Borda Green

2. Ana Chiabrando Rees a Juan Carlos Davies