Carcharu gyrrwr wedi marwolaeth merch 19 oed

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Xana Doyle

Mae dyn wnaeth achosi marwolaeth merch ifanc tra'n gyrru dan ddylanwad cocên ac alcohol wedi ei garcharu am wyth mlynedd.

Fe wnaeth Sakhawat Ali o Gasnewydd bledio'n euog i achosi marwolaeth Xana Doyle drwy yrru'n beryglus.

Yn Llys y Goron Caerdydd fe wnaeth Ali bledio'n euog i yfed a gyrru a chymryd car heb ganiatâd.

Cafodd ei gefnder Shabaz Ali, 21, ei garcharu am saith mlynedd a thri mis am roi caniatâd i gael ei gludo mewn car oedd wedi ei ddwyn, a hynny yn dilyn y ddamwain.

Cafodd Sakhawat Ali ei wahardd rhag gyrru am chwe blynedd a Shabaz Ali am bum mlynedd.

Cymryd allweddi

Roedd Miss Doyle yn teithio yn y car pan ddigwyddodd y ddamwain.

Clywodd y llys fod Shabaz Ali wedi cymryd allweddi car ei fam heb ei chaniatâd a bod Sakhawat Ali wedi gyrru'r car.

Roedd y gyrrwr wedi yfed ddwywaith y lefel gyfreithiol o alcohol ac wedi cymryd cocên.

Clwydodd y llys fod merch arall yn y car a bod y ddwy wedi gofyn i Sakhawat Ali i arafu, ond bod y car wedi codi i'r awyr ar gyflymdra o 60 myr a throi ben i waered.

Dywedodd y barnwr Neil Bidder said: "Roedd Xana ond yn 19 a'i holl fywyd o'i blaen. Does dim modd mesur yr effaith ar ei theulu."

Ffynhonnell y llun, HEDDLU GWENT
Disgrifiad o’r llun,
Sakhawat Ali a Shabaz Ali
Ffynhonnell y llun, Wales News Service
Disgrifiad o’r llun,
Digwyddodd y ddamwain ar Usk Way yng Nghasnewydd mis Ionawr