Methiannau nyrs wedi 'peryglu' claf

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Cafodd Lloyd Broomfield rybudd dwy flynedd mewn gwrandawiad

Clywodd gwrandawiad bod nyrs iechyd meddwl wedi rhoi claf a phlentyn mewn perygl o gael eu hanafu drwy beidio â dilyn canllawiau elfennol.

Roedd Lloyd Broomfield yn gweithio yn Ysbyty Bronglais, Aberystwyth, pan wnaeth adael i ddynes sâl a "gyda'r potensial o fod yn beryglus" i adael ward ar ben ei hun.

Yn y gwrandawiad yng Nghaerdydd fe wnaeth Mr Broomfield gyfaddef iddo fethu a sicrhau bod asesiad risg priodol wedi ei wneud.

Cafodd rybudd dwy flynedd gan y Cyngor Nyrsio a Bydwragedd.

Penderfyniadau 'anghywir'

Clywodd y panel bod Broomfield wedi cael gwybod bod y claf wedi bygwth lladd ei hun a phlentyn.

Ar 13 Mawrth, 2011 fe wnaeth ateb galwad ffôn gan ffrind i'r claf, oedd hefyd yn weithwraig cymdeithasol profiadol, oedd yn poeni am gyflwr y claf.

Fe wnaeth Mr Broomfield ofyn i'r ffrind gynnwys y manylion mewn e-bost, ond ni wnaeth ddarllen y neges tan ar ôl iddo ganiatáu i'r claf adael yr ysbyty.

Fe wnaeth o gyfaddef caniatáu i'r claf adael y ward heb sicrhau bod asesiad risg digonol wedi ei wneud.

Dywedodd wrth y panel ei fod wedi gwneud penderfyniadau anghywir a'i fod yn teimlo pwysau euogrwydd oherwydd hyn.

Ni chafodd y claf na'r plentyn unrhyw niwed.