Posteri'r Sesiwn Fawr

Cyhoeddwyd

Cafodd Sesiwn Fawr Dolgellau ei chynnal am y tro cyntaf yn 1992. Ers hynny mae 20 gŵyl wedi bod, gyda seibiant yn 2009 a 2010, a 'RiSesiwn' yn 2012.

Ar benwythnos 17-19 Gorffennaf eleni bydd yr ŵyl unwaith eto'n cael ei chynnal yn Nolgellau.

Mae enwogion o Gymru a thu hwnt wedi heidio i'r llwyfan ar Sgwâr Eldon ac, yn ddiweddarach, i'r llwyfan ar faes parcio Y Marian ger yr Afon Wnion.

Dyma gasgliad o bosteri'r ŵyl dros y blynyddoedd:

disgrifiad o’r llun1992 / 1993
disgrifiad o’r llun1994 / 1995
disgrifiad o’r llun1996 / 1997
disgrifiad o’r llun1998 / 1999
disgrifiad o’r llun2000 / 2001
disgrifiad o’r llun2002 / 2003
disgrifiad o’r llun2004 / 2005
disgrifiad o’r llun2006 / 2007
disgrifiad o’r llun2008 / 2011
disgrifiad o’r llunRiSesiwn 2012 / 2013
disgrifiad o’r llun2014 / 2015