Heddlu'n prynu gorsaf am £20m

  • Cyhoeddwyd
Ammanford police station
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r llu wedi bod yn talu tua £700,000 y flwyddyn am yr orsaf

Mae Heddlu Dyfed-Powys wedi cymryd rheolaeth ar orsaf yn Rhydaman mewn cytundeb, medden nhw, sy'n arbed £3.1 miliwn.

Cafodd yr orsaf ei chodi yn 2001, gan ddefnyddio £20 miliwn o arian y sector breifat, hynny yw cynllun PFI, ac roedd yr heddlu'n talu rhent o tua £700,000 y flwyddyn.

Roedd y cytundeb gwreiddiol am gyfnod o 30 mlynedd a mwy.

Dywedodd Christopher Salmon, Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys, y byddai'n costio £160,000 i ddileu'r cytundeb ond y byddai hynny'n arwain at arbedion.

Ar gau

Yn ddiweddar, roedd yr orsaf ar gau am gyfnod oherwydd mesurau arbed arian.

Yn 2013 methiant oedd y cais i geisio lleihau'r gost flynyddol ar gyfer gorsaf Rhydaman.

Dywedodd Mr Salmon: "Rwyf wedi dweud bod y cytundeb PFI y gwnes i ei etifeddu yn 2012 yn un gwael o ran gwerth am arian."

Cwmni Dolef oedd yn cynnal a chadw'r orsaf yn ystod y cytundeb PFI.