Chwe Gwlad: Cais ar y cyd gan BBC ac ITV am hawliau darlledu

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images

Mae'r BBC ac ITV wedi gwneud cais ar y cyd i ddarlledu cystadleuaeth rygbi'r Chwe Gwlad o 2018 ymlaen.

Y gred yw bod y darlledwyr wedi dod at ei gilydd mewn ymgais i sicrhau nad ydi'r hawlio darlledu yn mynd at ddarparwyr teledu sy'n codi tâl i'w gwylio, gan gynnwys Sky Sports.

Yn ôl adroddiadau, mae'r BBC ac ITV yn fodlon talu £50m y flwyddyn er mwyn cael dangos y gemau rhwng Cymru, Lloegr, Ffrainc, Iwerddon, Yr Alban a'r Eidal.

Mae disgwyl penderfyniad gan benaethiaid y Chwe Gwlad erbyn diwedd yr wythnos. Mae'r BBC ac ITV, yn ogystal â phenaethiaid y Chwe Gwlad, wedi gwrthod gwneud unrhyw sylw.

'Camgymeriad enfawr'

Fis diwethaf, ysgrifennodd Gweinidog Diwylliant a Chwaraeon Cymru, Ken Skates AC, at Lywodraeth y DU i bwyso arnyn nhw i sicrhau fod y bencampwriaeth yn parhau ar deledu daearol.

Mae penderfyniad y BBC i gyd-weithio gyda ITV wedi cael ei groesawu gan lefarydd y blaid Lafur ar chwaraeon, Clive Efford.

Dywedodd mai "camgymeriad enfawr" fyddai gwobrwyo'r hawliau teledu i ddarlledwyr sy'n codi tâl.

Mae Sky a BT Sport eisoes yn darlledu nifer o gemau blaenllaw rygbi eraill, gan gynnwys y Pro 12, teithiau'r Llewod a Chwpan Pencampwyr Ewrop.

Mi fydd cytundeb presennol y BBC ar gyfer y Chwe Gwlad yn dod i ben yn 2017.