Dedfrydu Syed Choudhury am baratoi at derfysgaeth

  • Cyhoeddwyd
Syed Choudhury

Mae dyn o Gaerdydd, oedd yn bwriadu teithio i Syria i ymladd gydag IS, wedi ei ddedfrydu i dair blynedd a phedwar mis mewn canolfan i droseddwyr ifanc.

Cafodd Syed Choudhury, 19 o Grangetown, ei arestio ym mis Rhagfyr y llynedd.

Fis diwethaf, fe wnaeth Choudhury gyfaddef paratoi ar gyfer gweithredoedd terfysgol yn llys yr Old Bailey.

Dywedodd y Barnwr Peter Rook ei fod yn glir bod Choudhury yn edrych am berson tebyg i deithio gydag o i Syria, a'i fod yn "anaeddfed".

'Anaeddfed'

Yn wreiddiol o Bradford, roedd Choudhury yn byw gyda'i fodryb yng Nghaerdydd.Paratoi at derfysgaeth: Dedfrydu dyn

Clywodd y llys fod y myfyriwr wedi cael ei radicaleiddio gan bobl hŷn yn y brifddinas.

Daeth ei farn eithafol i'r amlwg pan siaradodd gyda'r heddlu am gyfraith Sharia, gan ddweud ei fod eisiau dod â'r system i'r DU.

Dywedodd y barnwr fod ei sylwadau wedi dangos pa mor "beryglus" oedd Choudhury, ond er hynny, fe wnaeth gyfaddef bod y dyn yn "anaeddfed".

Disgrifiad o’r llun,
Cafodd Syed Choudhury ei weld mewn protest yng Nghaerdydd

Clywodd y llys fod Choudhury wedi bod mewn protest yng Nghaerdydd yn erbyn y rhyfel yn Gaza.

Roedd wedi cario baner oedd yn cefnogi IS ac roedd hynny wedi denu sylw swyddogion gwrthderfysgaeth ato.

Radicaleiddio

Dywedodd yr erlyniad fod Choudhury wedi edrych ar nifer o wefannau am deithio i Syria, lluniau oedd yn dangos ei ddiddordeb mewn eithafiaeth ac wedi cael sgyrsiau ar-lein am deithio i Syria i ymladd.

Ar ôl cael ei arestio ym mis Rhagfyr y llynedd, dywedodd Choudhury sawl tro ei fod yn cefnogi IS ac yn barod i ladd pobl sydd ddim yn eu cefnogi.

Roedd disgwyl i'r achos ddechrau ddydd Mercher ond newidiodd Choudhury ei ble ar ôl i'r rheithgor gael ei ddewis.

Dywedodd Abdul Iqbal QC ar ran yr amddiffyniad fod tystiolaeth o fwriad Choudhury i deithio i Syria, ond nad oedd wedi mynd dim pellach na gwneud ymholiadau.

Ychwanegodd fod Choudhury yn "naïf" ac yn agored i gael ei dargedu gan unigolion hŷn yng Nghaerdydd.