BBC Cymru Fyw

Bwrdd iechyd i dalu costau adolygiad barnwrol yn ei erbyn

Published
Mae bwrdd iechyd wedi derbyn gorchymyn gan farnwr uchel lys i dalu costau i unigolion oedd wedi gweithredu adolygiad barnwrol yn ei erbyn.
Cafodd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr ei orfodi i dalu costau adolygiad barnwrol oedd yn edrych ar benderfyniad y bwrdd i israddio rhai gwasanaethau mamolaeth sydd o dan ei ofal.
Mewn gwrandawiad yn Yr Wyddgrug ddydd Mawrth, fe wnaeth y barnwr Nicola Davies ddiddymu gorchymyn ataliol oedd yn atal yr israddio, ar ôl i'r bwrdd iechyd benderfynu cynnal ymgynghoriad llawn ar y penderfyniad cyn ei weithredu.
Mewn gorchymyn newydd, fe ddywedodd y barnwr y dylai'r bwrdd iechyd ddechrau proses o ymgynghori i drafod a oes angen cau gwasanaethau, gan gydymffurfio gyda'i ddyletswyddau statudol.

Talu costau

Cafodd y bwrdd orchymyn hefyd i dalu costau gwrthwynebwyr yr israddio oedd wedi gweithredu'r adolygiad barnwrol - gan wneud taliad o £105,000 tuag at y costau hyn yn y 30 diwrnod nesaf.
Cafodd yr adolygiad barnwrol ei weithredu gan Dr Annick Cummings a Mrs Rhian Roberts, gyda chefnogaeth Cymdeithas Feddygol y BMA - oedd yn gwrthwynebu cynlluniau'r bwrdd.
Yn dilyn y gwrandawiad, dywedodd Mrs Roberts: "O'r diwedd mae'r bwrdd iechyd wedi dod i'w iawn bwyll. Fe ddylai hyn fod wedi digwydd o'r cychwyn a dyma'r oedd pobl gogledd Cymru am ei weld.
Wrth ymateb i'r ffaith y bydd y bwrdd nawr yn gorfod talu'r costau cyfreithiol, dywedodd:
"Fe fyddai wedi bod yn well i wario'r arian hwn ar ofal cleifion. Ond mae'n sialens lwyddiannus yn golygu y gallwn nawr ddisgwyl gweld ymgynghoriad ystyrlon."
image captionYsbyty Glan Clwyd

Proses "agored a thryloyw"

Dywedodd Dr Annick Cummings: "Rydym yn disgwyl i reolwyr dros dro'r bwrdd i weithio'n agos gyda Chynghorau Iechyd Cymuned mewn proses agored a thryloyw i edrych ar bob math o opsiynau.
"Fe fyddai'n gwbl annerbyniol i reolwyr y bwrdd iechyd i ragdybio mai eu prif ddewis blaenorol - israddio gwasanaethau mamolaeth yn Ysbyty Glan Clwyd - fydd canlyniad ymgynghoriad fydd yn cael ei weithredu'n gywir.
"Rhan hanfodol o hyn fydd ymgynghoriad cynnar a pharhaus gyda meddygon mewn gofal llinell flaen ac ataliol".
Cyhoeddodd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wythnos diwethaf na fyddai'n brwydro'r adolygiad barnwrol i gynlluniau dadleuol y bwrdd i israddio'r gwasanaethau mamolaeth yn Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan.
Dywedodd Simon Dean, prif weithredwr dros dro Betsi Cadwaladr: "Ar ôl ystyriaeth ddwys ac yn dilyn cyngor cyfreithiol ac er gwaethaf ein pryderon sy'n parhau am y gwasanaeth obstetreg yn Ysbyty Glan Clwyd, rydym wedi dweud wrth y llys na fyddwn yn herio'r cais am adolygiad barnwrol yn ein herbyn."
Dywedodd Mr Dean mai'r bwriad oedd trafod yn bositif gyda staff a'r cyhoedd am opsiynau ar gyfer y gwasanaeth yn y tymor byr. Bydd hyn yn digwydd dros yr haf.
Ymddiheurodd am y pryder mae'r cyfnod wedi ei achosi i staff a chleifion.