Apêl wedi ymosodiad rhyw ar ddynes oedrannus

  • Cyhoeddwyd
Heddlu

Mae Heddlu Gogledd Cymru yn apelio am wybodaeth yn dilyn ymosodiad rhyw honedig ar ddynes oedrannus yn ei chartref yn Llandrillo-yn-Rhos.

Roedd y ddioddefwraig yn ei chartref ar Heol Brompton am 16:00 ar ddydd Llun 22 Mehefin pan aeth dyn i mewn i'r tŷ ac ymosod arni.

Gofynnodd y ddynes i'r dyn adael ei chartref, ac fe wnaeth. Cafodd ei weld yn cerdded tuag at gyfeiriad yr A55 yn dilyn yr ymosodiad.

Mae'r dyn yn cael ei ddisgrifio fel person yn ei 70au, tua phum troedfedd a phum modfedd o daldra, gydag wyneb crwn. Mae'n debyg fod ganddo gorff llydan a gwallt llwyd gyda mwstas llawn. Roedd yn gwisgo siwt frown, gyda chrys streipïog ac esgidiau brown.

Dywedodd y Ditectif Gwnstabl Mike Williams: "Mae'n debyg y byddai'r dyn wedi bod ar Heol Brompton rhyw dro rhwng 16:00 a 16:30 ar ddydd Llun, 22 Mehefin.

"Mae'r darn hwn o'r ffordd yn brysur iawn fel arfer ac rydym yn apelio ar bobl oedd yn yr ardal ar y pryd i geisio cofio'r diwrnod a chysylltu gyda ni yn swyddfa'r heddlu yn Llanelwy os wnaethon nhw weld dyn tebyg i'r disgrifiad.

"Mae'n hymchwiliad yn parhau, ac mae holi o ddrws i ddrws wedi digwydd ac rydym yn apelio ar unrhyw un sydd gyda gwybodaeth am y digwyddiad i gysylltu gyda ni gan ddefnyddio'r cyfeirnod RC15094463. Mae modd iddyn nhw gysylltu gydag elusen Taclo'r Taclau hefyd drwy ffonio 0800 555 111."