Cyhuddo bachgen 12 oed wedi ymosodiad mewn ysgol

Cyhoeddwyd

Mae bachgen 12 oed wedi cael ei gyhuddo o ymosod a bod â chyllell yn ei feddiant wedi ymosodiad mewn ysgol yng Nghaerdydd.

Roedd yr ymosodiad ychydig cyn 08:30 ddydd Gwener, 3 Gorffennaf.

Mae'r bachgen wedi cael ei ryddhau ar fechnïaeth ac mae disgwyl iddo fod gerbron Llys Ynadon Caerdydd ar 14 Gorffennaf.