Cofio 7/7: Profiad Cymraes yn Llundain

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Getty Images
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw chwech o bobl yn Edgware Road lle ffrwydrodd Mohammad Sidique Khan ei fom

Ddeng mlynedd wedi i derfysgwyr ymosod ar systemau trafnidiaeth gyhoeddus Llundain, mae Rhian Medi, Cymraes sy'n byw yn y ddinas, yn edrych yn ôl.

Fe wnaeth fy ffrind i ffonio a dweud "cer oddi ar y bws, rŵan!" oherwydd roedd 'na ffrwydrad wedi bod yn Tavistock Square, ac mi wnes i. Roedd o fel camu allan i fyd... Wel... Roedd o bron fel bod mewn ffilm dystopian, lle 'doedd neb yn siŵr iawn be' oedd yn digwydd.

'Nath bob synnwyr o drefn a'r ffordd roedd pobl yn byw yn Llundain, 'nath hynny ddiflannu. Roedd pawb siarad hefo'i gilydd, yn cysuro ei gilydd. 'Doedd 'na ddim cysylltiad ffôn felly 'doedd neb yn gallu ffonio adra i dd'eud "dw i'n fyw".

Dw i'n cofio penderfynu mynd yn ôl am adra, ac eistedd 'efo dwy hen wreigan o Lundain oedd yn dweud "O! Ma' Llundain wedi gweld hyn o'r blaen, 'da ni 'di bod drwy'r Blitz, a ddown ni drwy hyn eto."

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Rhian Medi yn teithio ar fws i ganol Llundain pan glywodd hi am y ffrwydradau

Yn wyliadwrus

Dw i'n meddwl bo' hynny'n wir am Lundain. Mae 'na ddygnwch yma, rhyw gario 'mlaen, a dal ati. Yn wir, roedd y trenau'n rhedeg eto y diwrnod wedyn, er nad oedden nhw mor llawn.

Roedd 'na banig. Am yr wythnosau, os nad misoedd i ddilyn, roeddech chi'n ffendio'ch hun yn edrych ar bobl yn wahanol, yn bod yn wyliadwrus o unrhyw baced neu fag. Mi oedd o'n effeithio ar feddylfryd pobl yn gyffredinol dw i'n meddwl.

Dw i'n meddwl eich bod chi'n dewis peidio meddwl amdano fo, a thrio cario 'mlaen 'efo'ch bywyd.

Mae o'n bwysig i gofio. 'Nath 'na gymaint o bobl golli eu bywydau, a fydd eu teuluoedd nhw byth yn dod dros hynny. Mae'n anhygoel fod pobl o'r wlad 'ma 'di lladd eu cyd-ddynion.

Ma' rhaid cofio hynny, o ran parch, ac i roi teyrnged i'r rhai hynny gafodd eu bywydau wedi eu torri'n fyr ar Gorffennaf 7.

Ffynhonnell y llun, PA
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd 13 o bobl eu lladd ar fws yn Tavistock Square