Canlyniadau dydd Sadwrn 8 Awst / Results for Saturday 8 August

Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau dydd Sadwrn 8 Awst, gyda chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Saturday 8 August, with clips of the competitions

Grŵp Offerynnol Agored (Rhif cystadleuaeth 61) / Instrumental Group - Open (Competition number 61)

Disgrifiad,
Grŵp Offerynnol Agored (61) / Instrumental Group - Open (61)

1. Tra Bod Tri

Unawd Lieder/Cân Gelf dros 25 oed (43) / Lieder/Art Song Solo over 25 yrs (43)

Disgrifiad,
Unawd Lieder/Cân Gelf dros 25 oed (43) / Lieder/Art Song Solo over 25 yrs (43)

1. Kees Huysmans

2. Arwel Evans

3. Ben Ridler

Unawd Cerdd Dant dros 21 oed (21) / Cerdd Dant Solo over 21 yrs (21)

Disgrifiad,
Unawd Cerdd Dant dros 21 oed (21) / Cerdd Dant Solo over 21 yrs (21)

1. Steffan Rhys Hughes

2. Ffion Hâf

3. Angharad Mai Lewis

3. Manon Mai Rhys-Jones

Côr Meibion dros 45 mewn nifer (28) / Male Voice Choir with over 45 members (28)

Disgrifiad,
Côr Meibion dros 45 mewn nifer (28) / Male Voice Choir with over 45 members (28)

1. Côr Meibion Taf

Tlws Coffa Lois Blake (88) / Lois Blake Memorial Trophy (88)

Disgrifiad,
Tlws Coffa Lois Blake (88) / Lois Blake Memorial Trophy (88)

1. Dawnswyr Talog

2. Dawnswyr Nantgarw

Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn i rai dros 25 oed (137) / Llwyd o'r Bryn Memorial Prize (137)

Disgrifiad,
Gwobr Goffa Llwyd o'r Bryn i rai dros 25 oed (137) / Llwyd o'r Bryn Memorial Prize (137)

1. Joy Parry

2. Elen Morgan

3. Teleri Mair Jones

Cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis i rai dros 21 oed (4) / Lady Herbert Lewis Memorial Competition (4)

Disgrifiad,
Cystadleuaeth Goffa Lady Herbert Lewis i rai dros 21 oed (4) / Lady Herbert Lewis Memorial Competition (4)

1. Steffan Rhys Hughes

2. Anni Llyn

3. Aneira Evans

Côr Meibion rhwng 20 a 45 mewn nifer (29) / Male Voice Choir with 20-45 members (29)

Disgrifiad,
Côr Meibion rhwng 20 a 45 mewn nifer (29) / Male Voice Choir with 20-45 members (29)

1. Bois y Castell

2. Côr Meibion Machynlleth

3. Côr Meibion Llangwm

Deuawd yr Hen Ganiadau dros 25 oed (42) / Welsh Song Duet over 25 yrs (42)

Disgrifiad,
Deuawd yr Hen Ganiadau dros 25 oed (42) / Welsh Song Duet over 25 yrs (42)

1. Rhys a Treflyn

2. Seimon ac Ann

3. John ac Emyr

Gwobr Goffa David Ellis - Y Rhuban Glas (41) / David Ellis Memorial Prize - the Blue Riband (41)

Disgrifiad,
Gwobr Goffa David Ellis - Y Rhuban Glas (41) / David Ellis Memorial Prize - the Blue Riband (41)

Ffion Hâf

Côr yr Ŵyl / Choir of the Festival

Disgrifiad,
Côr yr Wyl / Choir of the Festival

Hogia Llanbobman