Canlyniadau nos Wener 7 Awst / Results for Friday evening 7 August

Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau nos Wener 7 Awst, gyda chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Friday evening 7August with clips of the competitions.

Parti Alaw Werin hyd at 20 mewn nifer (Rhif cystadleuaeth 2) / Folk Song Party up to 20 members (Competition number2)

Disgrifiad,
Parti Alaw Werin hyd at 20 mewn nifer (2) / Folk Song Party up to 20 members (2)

1. Lodesi Dyfi

2. Parti'r Greal

3. Cantre'r Gwaelod

Dawns Stepio i Grŵp (91) / Step Dance Group (91)

Disgrifiad,
Dawns Stepio i Grwp (95) / Step Dance Group (95)

1. Dawnswyr Talog

2. Nantgarw Bro Taf

3. Ysgol Gynradd Trewen

Parti Cerdd Dant hyd at 20 mewn nifer (16) / Cerdd Dant Party for up to 20 members (16)

Disgrifiad,
Parti Cerdd Dant hyd at 20 mewn nifer (16) / Cerdd Dant Party for up to 20 members (16)

1. Parti'r Greal - Bow Street, Ceredigion

2. Criw Caerdydd

3. Chwiban - Pwllheli, Gwynedd

Côr Llefaru dros 16 o leisiau (134) / Recitation Choir over 16 voices (134)

Disgrifiad,
Côr Llefaru dros 16 o leisiau (134) / Recitation Choir over 16 voices (134)

1. Genod Llŷn - Pwllheli, Gwynedd

2. Côr Sarn Helen - Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion

3. Lleisiau Cafflogion - Pwllheli, Gwynedd

Côr Cymysg rhwng 20 a 45 mewn nifer (27) / Mixed choir with 20-45 members (27)

Disgrifiad,
Côr Cymysg rhwng 20 a 45 mewn nifer (27) / Mixed choir with 20-45 members (27)

1. Côrdydd - Caerdydd

2. Côr Eifionydd - Ardal Eifionydd

3. Côr Dre - Caernarfon