Canlyniadau nos Fercher 5 Awst / Results for Wednesday evening 5 August

Cyhoeddwyd

Holl ganlyniadau nos Fercher 5 Awst a chlipiau o'r cystadlaethau.

All the results from Wednesday evening 5August and clips of the competitions.

Tlws y Cerddor / Musicians' Medal

Disgrifiad,
Tlws y Cerddor / Musicians' Medal

Osian Huw Williams

Perfformiad unigol i rai dros 19 oed o gan o Sioe Gerdd (Cystadleuaeth rhif 52) / Song from a show or musical over 19 yrs (Competition number 52)

Disgrifiad,
Perfformiad unigol i rai dros 19 oed o gân o Sioe Gerdd (52) / Song from a show or musical over 19 yrs (52)

1. Gareth Elis

2. Gwen Elin Jones

3. Seimon Menai

4. Megan Llyn

Gwobr Richard Burton i rai rhwng 16 i 25 oed (115) / Richard Burton Prize for 16-25 yrs (115)

Disgrifiad,
Gwobr Richard Burton i rai rhwng 16 i 25 oed (115) / Richard Burton Prize for 16-25 yrs (115)

Morgan Elwy Williams

Côr Ieuenctid dan 25 oed a thros 20 mewn nifer (32) / Youth choir under 25 yrs and with over 20 members (32)

Disgrifiad,
Côr Ieuenctid dan 25 oed a thros 20 mewn nifer (32) / Youth choir under 25 yrs and with over 20 members (32)

1. Côr Hŷn Dyffryn Conwy

2. Côr Cytgan Clwyd

Ysgoloriaeth Goffa Wilbert Lloyd Roberts / Wilbert Lloyd Roberts Memorial Scholarship

Gareth Elis

Parti Dawnsio Gwerin dan 25 oed (90) / Folk Dancing Group under 25 yrs (90)

Disgrifiad,
Parti Dawnsio Gwerin dan 25 oed (90) / Folk Dancing Group under 25 yrs (90)

1. Dawnswyr Penrhyd

2. Dawnswyr Talog

3. Bro Taf

Ysgoloriaeth W. Towyn Roberts (34) / W. Towyn Roberts Scholarship (34)

Disgrifiad,
Ysgoloriaeth W. Towyn Roberts (34) / W. Towyn Roberts Scholarship (34)

1. Meinir Wyn Roberts

2. Jessica Robinson

3. Alys Mererid Roberts

4. Heulen Cynfal