Niwed corfforol difrifol: Tri yn y llys

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunRoedd yr achos yn Llys y Goron Caerdydd

Mae tri yn eu harddegau wedi bod mewn llys wedi eu cyhuddo o achosi niwed corfforol difrifol bwriadol i ddyn 18 oed ym Mhontypridd.

Cafodd Joshua Davies ei barlysu ar ôl disgyn 50 troedfedd i mewn i afon Taf o bont rhwng Pontypridd a'r A470 fis Awst y llynedd.

Clywodd Llys y Goron Caerdydd fod Mr Davies wedi dringo o dan y bont i geisio dianc oddi wrth y bobl ifanc.

Roedd dau o'r diffynyddion, nad oes modd eu henwi, yn 16 oed pan ddigwyddodd y troseddau honedig. Roedd y trydydd, Kurtis Lawrence, yn 18.

Mae'r tri yn gwadu'r cyhuddiadau.

Anafiadau difrifol

Clywodd y llys fod Mr Davies wedi bod ym Mharc Ynysangharad ym Mhontypridd pan ddechreuodd y tri achosi pryder iddo.

Penderfynodd adael y parc gyda'i ffrindiau a mynd i ardal o'r enw "graffiti bridge".

Clywodd y rheithgor fod y tri wedi taflu cerrig at Mr Davies a'i ffrind wrth iddyn nhw geisio croesi'r bont.

Dywedodd un tyst bod y tri wedi chwerthin ac annog eraill i daflu cerrig.

Wrth i Mr Davies groesi'r bont, fe lithrodd a sgrechen wrth ddisgyn.

Parlysu

Pan gafodd y gwasanaethau brys eu galw, gadawodd y tri yr ardal a phan gafon nhw eu harestio fe wnaethon nhw gyfaddef bod cerrig wedi eu taflu.

Torrodd Mr Davies ei gefn mewn sawl lle, torrodd ei fferau ac fe gafodd anafiadau i'w freichiau. Clywodd y llys ei fod wedi cael triniaeth ond ei fod wedi ei barlysu ac yn defnyddio cadair olwyn.

Mae'r tri wedi gwadu achosi niwed corfforol difrifol bwriadol a chyhuddiad o achosi niwed corfforol difrifol.

Cafodd yr achos ei ohirio tan ddydd Mawrth.