Ymgeiswyr Llafur yng Nghymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd yr hustyngau yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd.

Fe wnaeth dros 600 o bobl fynychu hustyngau yng Nghaerdydd ddydd Sul ar gyfer arweinyddiaeth y blaid Lafur.

Mae Andy Burnham, Yvette Cooper, Jeremy Corbyn a Liz Kendall yn gobeithio olynu Ed Miliband a ymddiswyddodd wedi etholiad cyffredinol ym mis Mai.

Mewnfudo, addysg a thlodi plant oedd ymhlith y prif bynciau trafod.

Roedd yna drafodaeth fywiog hefyd ynglŷn â methiannau ymgyrch etholiadol Llafur.

Dywedodd Ms Cooper fod apêl y blaid wedi bod yn rhu gul, tra bod Mr Burnham yn cyhuddo'r cyn arweinydd o beidio â mynd i'r afael a'r myth mai Llafur oedd ar fai am yr argyfwng ariannol.

Dywedodd Ms Kenedall fod y Torïaid wedi llwyddo i faglu Llafur tra bod Mr Corbyn yn galw ar ei blaid i ymosod ar hyn yr oedd e'n ei alw yn "drachwant y Ceidwadwyr."

Dirprwy arweinyddiaeth

Roedd y pedwar yn son am angen y blaid i adeiladu ar y llwyddiant yng Nghymru - yr unig le yn y DU lle mae llafur mewn grym.

Bydd yr enillydd, a fydd yn cael ei ddewis mewn pleidlais o holl aelodau'r blaid, yn cael ei enwi ym mis Medi.

Cafodd y ddadl ei dilyn gan un tebyg ar gyfer ymgeiswyr am y dirprwy arweinyddiaeth.

Ben Bradshaw, Stella Creasy, Angela Eagle, Caroline Flint a Tom Watson sy'n gobeithio olynu Harriet Harman i'r swydd honno.

Mae hithau ar hyn o bryd yn arweinydd dros dro i'r blaid, ond bydd yn camu o'r neilltu pan fydd yr arweinydd a dirprwy arweinydd newydd yn cael eu cadarnhau.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd Yvette Cooper, Jeremy Corbyn, Liz Kendall ac Andy Burnham yn ateb cwestiynau yn Neuadd y Ddinas Caerdydd