Ceidwadwyr yn addo hwb i brynwyr tai

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llunGetty Images

Fe fyddai pobl sy'n prynu tŷ am y tro cyntaf yn gweld eu treth cyngor yn haneru am flwyddyn i bob pwrpas o dan lywodraeth Geidwadol yng Nghymru.

Ond mae'r Ceidwadwyr wedi rhoi'r gorau i gynllun i ddiddymu'r dreth stamp ar bob eiddo gwerth hyd at £250,000.

Bydd yr addewid yna nawr ond yn berthnasol i'r rhai sy'n prynu am y tro cyntaf.

O dan gynlluniau'r Ceidwadwyr Cymreig, ni fydd perchnogion newydd yn talu treth cyngor o gwbl am chwe mis os fydd y Ceidwadwyr yn ennill etholiadau'r Cynulliad ym mis Mai 2016.

Ar gyfer eiddo Band D mae hynny'n golygu y byddai prynwyr yn arbed £660, ac fe fyddai hynny'n costio oddeutu £7.5 miliwn y flwyddyn i Lywodraeth Cymru.

Yn ogystal ag ymestyn yr hawl i brynu'u cartref i denantiaid tai cymdeithasol, mae'r Ceidwadwyr yn dweud y byddan nhw'n cadw cynllun Cymorth i Brynu Cymru - sy'n cynnig cymorth ariannol i bobl sy'n prynu tai newydd - tan y flwyddyn 2020.

Mae Llafur wedi dweud y byddan nhw'n diddymu'r cynllun 'hawl i brynu' yn gyfan gwbl.

Yn ôl arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig Andrew RT Davies, mae'r addewidion yn dangos bod ei blaid yn "blaid uchelgais a pherchnogaeth cartref".

Ychwanegodd: "Pan fyddwch chi'n casglu goriadau eich cartref newydd fyddwch chi ddim yn derbyn bil treth cyngor newydd."

Straeon perthnasol