AS Llafur: 'Angen diddymu Canolfannau Byd Gwaith'

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llunGetty Images
disgrifiad o’r llunFe gafodd Ganolfannau Byd Gwaith eu sefydlu yn 2002

Mae AS Llafur o Gymru yn dweud y dylai Canolfannau Byd Gwaith gael eu diddymu, a chael corfforaethau cymunedol i gymryd eu lle i ddod â thrigolion a busnesau at ei gilydd i greu swyddi.

Mae Chris Evans, AS Islwyn, yn honni bod 34 cynllun gwahanol ers yr 1970au wedi methu â threchu diweithdra tymor-hir, yn enwedig ymysg pobl ifanc.

Fe gafodd Ganolfannau Byd Gwaith eu sefydlu yn 2002, ac yn gyfrifol am gynnig cefnogaeth i bobl sy'n chwilio am swyddi yn ogystal â delio gyda cheisiadau budd-dal.

Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn dweud bod gan y canolfannau "record o lwyddiant" a'u bod wedi helpu darganfod gwaith i 10,000 o bobl yng Nghymru dros y flwyddyn ddiwethaf.

Ond dywedodd Chris Evans wrth raglen Sunday Politics Wales bod llywodraethau Llafur a Cheidwadol wedi methu bod yn ddigon radical wrth fynd i'r afael â diwygio'r system les.

Ychwanegodd bod cynlluniau gwaith aneffeithiol wedi cael eu creu, fel Cynllun Hyfforddi'r Ifanc yn yr 1980au a Chytundeb Newydd Llafur yn y 90au.

'£10m y diwrnod'

Dywedodd: "Mae diweithdra ymysg pobl ifanc nawr yn costio £10m y diwrnod - mwy na'r Swyddfa Dramor, mwy na'r diwydiant amddiffyn.

"Rydyn ni'n dal i geisio gyda'r un datrysiad dro ar ol tro ac yn cael yr un canlyniadau, ac rwy'n meddwl bod angen newid."

Gan honni nad yw Canolfannau Byd Gwaith yn "addas i'w bwrpas", bydd yn dadlau yn y Senedd ddydd Mawrth y dylen nhw gael eu diddymu, a defnyddio'r nawdd i gael gwasanaeth gan elusennau ac asiantaethau recriwtio sydd â record o lwyddiant.

"Ar hyn o bryd, mae Canolfannau Byd Gwaith yn cynrychioli rhywle mae pobl yn mynd i gael eu sancsiynu - dydi o ddim yn rhywle i fynd i ddod o hyd i waith," meddai.

disgrifiad o’r llunBydd Chris Evans yn dadlau yn y Senedd ddydd Mawrth y dylid diddymu'r canolfannau

Ond mae datganiad gan yr Adran Gwaith a Phensiynau yn dweud ei fod yn darparu "gwasanaeth sydd wedi ei barchu'n rhyngwladol".

Dywedodd llefarydd: "Pob dydd, mae Canolfannau Byd Gwaith yn helpu miloedd o bobl i newid eu bywydau er gwell, a dros y flwyddyn ddiwethaf mae 10,00 yn fwy o bobl wedi darganfod gwaith yng Nghymru.

Sunday Politics Wales, BBC1 Wales, 11:00 dydd Sul, 5 Gorffennaf.