Gwahardd cyfarwyddwr Castell Aberteifi o'i swydd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r penderfyniad i ddewis grŵp o Loegr yn brif artistiaid cyngerdd wedi corddi'r dyfroedd

Mae cyfarwyddwr Castell Aberteifi, Cris Tomos, wedi ei wahardd o'i swydd.

Cafodd y penderfyniad ei wneud gan ymddiriedolwyr ddiwedd yr wythnos diwethaf, ddiwrnod ar ôl i'r Prif Weinidog Carwyn Jones agor y castell ar ei newydd wedd.

Mae'r castell yn cael ei reoli gan fwrdd ymddiriedolwyr gyda thîm bychan o staff proffesiynol.

Mr Tomos yw prif swyddog y castell ac ef oedd yn gyfrifol am gynllun i adnewyddu'r safle lle, medd rhai, y cafodd yr Eisteddfod gyntaf yng Nghymru ei chynnal.

Y gred yw bod Ymddiriedolaeth Cadwgan wedi cymryd y penderfyniad ddydd Gwener ond ni chafodd unrhyw reswm ei roi am y gwaharddiad.

Fe wnaeth Mr Tomos gadarnhau ei fod wedi ei wahardd gan y bwrdd.

Dywedodd wrth BBC Cymru: "Mae yna anghydweld wedi bod ynglŷn â rhedeg y busnes a'r elusen. Mae'r ymddiriedolwyr am fod yn rhan o'r penderfyniadau gweithredol o ddydd i ddydd...ac mae hi'n anodd pan mae yna ymyrraeth gan yr ymddiriedolwyr."

Ffrae leol

Cafodd y castell ei adnewyddu ar ôl cael grant o £6.2m gan Gronfa Treftadaeth y Loteri a £4.3m gan y Gronfa Datblygu Ewropeaidd, ac fe wnaeth y prosiect gostio cyfanswm o tua £12m.

Roedd y castell ar agor i bobl leol yn ôl ym mis Mai.

Mae'r castell wedi bod yng nghanol dadlau yn lleol, ar ôl i grŵp gwerin o Loegr gael cynnig i berfformio yn y seremoni agoriadol fis yma.

Cafodd y penderfyniad ei feirniadu gan aelodau grŵp pwyso oedd yn galw eu hunain yn 'Gyfeillion Rhys ap Gruffudd'.

Ychwanegodd Mr Tomos bod yna anghytuno wedi bod rhyngddo ef a'r bwrdd am sut i ddelio gyda'r ffrae gyda'r grŵp pwyso, Cyfeillion Rhys ar Gruffudd, a bod "methiannau cyfathrebu" wedi bod.