Yn euog o ganiatáu cynhyrchu canabis

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Roedd 700 o blanhigion yn y sied

Yn Llys y Goron Yr Wyddgrug roedd dyn 58 oed o Ynys Môn yn euog o ganiatáu cynhyrchu canabis mewn sied ar fferm ynysig.

Cafodd Alun Williams o Fodedern fechnïaeth a bydd yn cael ei ddedfrydu yn Awst, yr un pryd â dyn o Fietnam oedd wedi pledio'n euog i gyhuddiad o gynhyrchu canabis ar y fferm.

Clywodd y llys fod y troseddau wedi digwydd rhwng Ebrill ac Awst 2013. Roedd Williams, roddodd ei dystiolaeth yn Gymraeg, wedi gwadu'r cyhuddiadau.

700 o blanhigion

Yn y sied roedd 700 o blanhigion fyddai wedi bod yn werth bron £250,000 a dywedodd yr erlyniad fod hon yn "weithred broffesiynol a masnachol, yn fferm ganabis."

Dywedodd yr amddiffyn fod rhai wedi cymryd mantais ar y diffynnydd.

Roedd wedi hysbysebu'r sied mewn archfarchnad ym Mangor ac fe rentodd dyn yr adeilad a charafán ar y fferm.

Ond nid oedd y diffynnydd yn gwybod beth oedd yn digwydd yn y sied, meddai.