Penodi Deon Addysg a Chymunedau

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Arall
Disgrifiad o’r llun, Ar hyn o bryd fe yw pennaeth Ysgol Gymraeg Bro Morgannwg

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wedi penodi Dr Dylan Jones yn Ddeon Addysg a Chymunedau.

Mi fydd yn gyfrifol am ffurfio Sefydliad Addysg ac Arweinyddiaeth Ysgolion.

Ar hyn o bryd fe yw pennaeth Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Morgannwg yn Y Barri ac yn Gadeirydd y Panel Ymarferwyr Ysgolion a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i gynghori'r Gweinidog a chefnogi datblygiad polisi addysg yng Nghymru.

Roedd yn Gadeirydd pwyllgor Gwaith Eisteddfod Genedlaethol Y Barri a'r Fro.

Dywedodd yr Is-Ganghellor, yr Athro Medwin Hughes: "Rwyf wrth fy modd fod Dr Dylan Jones wedi derbyn swydd Deon a Phennaeth Athrofa Cymru ar gyfer Addysg ac Arweinyddiaeth Ysgol.

'Profiad helaeth'

"Mae ganddo brofiad helaeth i'w gynnig i'r rôl a bydd yn gallu gweithio gyda'r proffesiwn addysgu ledled Cymru i greu cynghrair arweiniol o ymarferwyr a all weithredu newid systemig.

"Mae hi'n bryd bellach sefydlu modelau arloesol newydd ar gyfer addysg athrawon a datblygiad proffesiynol parhaus.

"Bydd ei ddirnadaeth o reoli newid strategol o fewn addysg yn allweddol wrth fynd ati i ddiwygio addysg ymhellach."

Dywedodd Dr Jones "Wedi 17 mlynedd fel Pennaeth Ysgol mae'n anrhydedd i dderbyn y cyfle arbennig yma i fod yn rhan o ddatblygiadau cyffrous y brifysgol.

"Dyma gyfle allweddol i wneud cyfraniad pwysig at ddyfodol addysg yng Nghymru".