Galw am gymorth y llywodraeth i astudio dramor

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Sara Hawker
Disgrifiad o’r llun,
Uchelgais Sara Hawker yw gweithio fel milfeddyg ym myd rasio ceffylau

Mae merch o Sir Fynwy yn credu dylai Llywodraeth Cymru gynnig rhagor o gymorth i fyfyrwyr sydd eisiau astudio dramor.

Fe gafodd Sara Medi Hawker o Ysgol Gyfun Gwynllyw ei derbyn yn ddiamod i astudio milfeddygaeth ym Mhrifysgol Valencia, Sbaen, ond mae hi angen cefnogaeth ariannol er mwyn talu'r ffioedd.

Nid oes prifysgol yng Nghymru yn cynnig cwrs milfeddygaeth ar hyn o bryd. Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru bod modd i Sara wneud cais am gymorth gan Lywodraeth Sbaen.

"Yn fy ysgol i, mae'n angenrheidiol i ni wneud Lefel A yn y Fagloriaeth Gymreig, ac yn rhan o'r cwrs yna maen nhw'n hybu aml-ddiwylliant a bod ni'n dysgu ieithoedd gwahanol," dywedodd Sara, sy'n 18 oed, ar raglen Taro'r Post ar Radio Cymru ddydd Mercher.

"Dw i jyst yn meddwl os ydi'r Cynulliad neu'r llywodraeth yn hybu hyn, dw i ddim yn gwybod pam does dim arian i fynd draw i brofi diwylliannau gwahanol."

'Gwarthus'

Mae David Davies, Aelod Seneddol Ceidwadol dros Sir Fynwy, yn cefnogi safbwynt Sara ac yn siomedig nad ydi Llywodraeth Cymru am ei chefnogi'n ariannol.

"Dyle ni gefnogi hi mewn unrhyw ffordd," meddai Mr Davies.

"Y peth sy'n warthus i mi ydi'r ffaith bod y Cynulliad yn gwario £34m bob blwyddyn ar roi grantiau i bobl sy'n dod yma o wledydd yn yr Undeb Ewropeaidd, ond tydyn nhw ddim yn barod i gefnogi rhai talentog iawn sydd eisiau astudio tu allan i Gymru.

"A'r rheswm mae hi eisiau mynd allan o Gymru ydi oherwydd dydi Cymru ddim yn cynnig unrhyw gyrsiau milfeddygaeth."

Prifysgol Bryste ydi'r brifysgol agosaf i gartref Sara sy'n cynnig cwrs milfeddygaeth, ond mae hi'n awyddus i astudio drwy'r Gymraeg neu Sbaeneg.

"Mae 'na gwrs milfeddygaeth am gychwyn yn Aberystwyth mewn dwy neu dair blynedd," meddai Sara, o Gil-y-Coed. "Dw i wedi trafod hynny gyda nhw ond mae hynny'n rhy hwyr i mi."

Ffynhonnell y llun, Prifysgol Valencia
Disgrifiad o’r llun,
Mae Prifysgol Valencia yn cael ei hystyried fel un o rai mwyaf blaenllaw Sbaen

Cost y cwrs yn Sbaen ydi £11,000 y flwyddyn dros bum mlynedd. Ar un cyfnod, roedd teulu Sara wedi sicrhau nawdd iddi gan rywun o fewn y byd rasio ceffylau, ond mae hwnnw bellach wedi cael ei dynnu'n ôl.

"Mae gen i efaill hefyd, ac mae hi'n mynd i brifysgol yng Nghaerdydd ac felly mae'n rhaid i fy rhieni ei hariannu hi hefyd," dywedodd Sara, sy'n gobeithio gweithio fel milfeddyg yn y byd rasio ceffylau yng Nghymru.

"Maen nhw'n gallu fy nghyllido i ar gyfer fy nghostau byw ond gyda'r ffioedd dysgu fedran nhw ddim gwneud hynny."

'Torri calon'

Cyn sicrhau lle ym Mhrifysgol Valencia, fe gafodd Sara gyfweliad yn Sbaeneg dros Skype, ac yna fe dreuliodd ddau ddiwrnod ar y campws i weld y cyfleusterau yno.

Fe fyddai methu mynd i Sbaen yn "torri ei chalon" yn ôl ei mam, Siân Eirian Hawker.

"Mae hi wedi bod yn gweithio yn yr ysgol, gwneud ei chyrsiau a chodi ar benwythnosau am 05:00 neu 06:00 i fynd allan i neud profiad gwaith," meddai.

"Mi fydd hwnna i gyd yn wastraff mewn ffordd. Ond dw i'n siŵr neith hi fwrw ymlaen, neith hi ddim rhoi fyny ond fydd rhaid i ni edrych ar ba opsiynau eraill sydd ganddi yn y wlad yma."

Llywodraeth Cymru

Wrth ymateb i achos Sara, fe ddywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru mai bwriad y cynllun i gefnogi myfyrwyr Cymru ydi rhoi cymorth iddyn nhw i ddilyn cyrsiau lefel uwch yn y Deyrnas Gyfunol.

Ychwanegodd: "Mae yna hefyd drefniadau gyda gwladwriaethau eraill o fewn yr Undeb Ewropeaidd ynglŷn â rhoi cymorth i fyfyrwyr gyda'u ffioedd dysgu.

"Mae hyn yn golygu fod myfyrwyr o'r Undeb Ewropeaidd sydd yn astudio yma yng Nghymru yn gallu cael grant ffioedd dysgu.

"Fe ddylai myfyrwyr o Gymru sydd yn astudio yn Ewrop allu cael cymorth ar gyfer ffioedd dysgu yn y wlad berthnasol."