Hofrenyddion achub: Diwedd cyfnod a phennod newydd

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Other
disgrifiad o’r llunMae dau hofrennydd Sikorsky S-92 wedi'u lleoli ym maes awyr Caernarfon

Mae yna newid sylfaenol i wasanaeth chwilio ac achub yng ngogledd Cymru ddydd Mercher, gyda chwmni preifat o America wedi cymryd yr awenau.

Cwmni Bristow Helicopters sydd bellach yn gyfrifol am chwilio ac achub ar y môr ac yn Eryri, wedi iddyn nhw ennill y cytundeb i wneud y gwaith yn lle'r Llu Awyr yn Y Fali.

Fe fydd dau hofrennydd newydd yn cael eu lleoli ym maes awyr Caernarfon yn Ninas Dinlle.

Mae rhai wedi codi cwestiynau am sut fath o wasanaeth y bydd cwmni preifat yn ei ddarparu, ond yn ôl y peilotiaid, fe fydd yr hofrenyddion newydd yn fwy hwylus a hyblyg ar gyfer chwilio am ac achub pobl.

disgrifiadAdroddiad Iolo ap Dafydd

100%

Meddai Dilwyn Williams, Prif Beiriannydd Bristow:

"Mae o'n siom bod y search and rescue yn symud o'r Fali ond dwi'n meddwl y service 'da ni'n rhoi - 'dio ddim yn mynd i newid. Mae'r tîm i gyd yn rhoi 100% i mewn just i gael y contract newydd 'ma i weithio."

Mae diwyg yr hofrenyddion Sikorsky S92 yn wahanol hefyd - lliw coch a gwyn yn lle melyn cyfarwydd peiriannau Sea King yr Awyrlu.

Mae cwmni Bristow yn addo y bydd y criwiau yn yr awyr o fewn chwarter awr i dderbyn galwad - a chan eu bod yng Nghaernarfon yn hytrach nag yn Y Fali ar Ynys Môn , maen nhw'n debygol o gyrraedd y mynyddoedd yn gynt.

Mae tua 600,000 o bobl yn cyrraedd copa'r Wyddfa bob blwyddyn - mynydd prysuraf Prydain - ac mae'r Awyrlu wedi bod yn gyfrifol am y gwaith chwilio ac achub ers dros 60 mlynedd.

ffynhonnell y llun, Chwilio ac Achub
disgrifiad o’r llunTaith ola' gwasanaeth chwilio ac achub Awyrlu'r Fali ddydd Mercher
ffynhonnell y llun, Chwilio ac Achub
disgrifiad o’r llunY criw yn dathlu eu taith ola' ddydd Mercher

Cytundeb 10 mlynedd

Mi fydd gan Bristow saith safle newydd i'w gwasanaethau trwy Brydain.

Mae'r cytundeb, ar ran y llywodraeth a Gwylwyr y Glannau, i barhau am 10 mlynedd ac yn werth £1.6 biliwn.

Mae tri o dimau achub mynydd Eryri wedi bod yn hyfforddi gyda'r hofrennydd newydd dros y misoedd diwetha' - gwirfoddolwyr o Aberglasglyn, Dyffryn Ogwen a Llanberis.

Maen nhw'n gobeithio na ddaw problemau wrth weithio â gwasanaeth sydd wedi ei roi i gwmni preifat.

Yn ôl Gwyn Roberts, o Dîm Achub Mynydd Llanberis:

"Dwi'n deall bod y telerau'n union 'run fath ag o'r blaen ac y byddan nhw'n rhoi'r un gwasanaeth ag o'r blaen felly na, dwi ddim yn disgwyl bydd 'na unrhyw wahaniaeth."

ffynhonnell y llun, MOD
disgrifiad o’r llunRoedd y Tywysog William, Dug Caergrawnt, yn gwasanaethu gyda'r Awyrlu yn Y Fali am dair blynedd

'Rhan o rywbeth mawr'

Mae criw C Squadron yr RAF yn Y Fali yn chwalu - rhai yn aros gyda'r Awyrlu ac ar fin cael eu hanfon i weithio dramor, ac eraill yn gadael yr RAF yn llwyr er mwyn parhau gyda'r gwaith o achub.

Yn eu plith, mae Ed Griffiths a ddywedodd:

"Dwi 'efo'r un bobl - 'da ni'n rhan o rywbeth mawr. Gobeithio, efo'r un bobl yn gwneud yr un job, ond 'efo hofrenyddion newydd, ddylsa fo fod yn wasanaeth lot gwell."

Bydd rhaglen arbennig ar y gwasanaeth newydd, SOS: Yr Wyddfa, yn cael ei darlledu am 21:30 nos Fercher, 1 Gorffennaf ar S4C.

disgrifiad o’r llunUn o'r hofrenyddion newydd yn ymarfer yng Nghaernarfon

Straeon perthnasol