Holi sêr Gemau Cymru: Byd rygbi Bethan

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Bethan yn chwarae i chwarae rygbi i dîm rygbi Carmarthen Quins ac yn aelod o dîm o dan 18 y Scarlets.

Gydol penwythnos Gemau Cymru, mae Cymru Fyw wedi bod yn holi rhai o sêr y dyfodol sy'n cystadlu. Bethan Mair Lewis ydy capten tîm rygbi merched y Scarlets yn Gemau Cymru.

Pa mor bwysig yw'ch camp i chi?

Mae rygbi yn rhan fawr ohona'i. Fe ddechreuais i chwarae gyda'r bechgyn pan o'n i'n chwech oed ac ers 'ny 'dw i methu stopio. Mae'n rhoi cyfle i chi fod yn rhan o gymuned wrth wneud rhywbeth chi'n caru.

Sut mae cadw cydbwysedd rhwng hyfforddi a pharhau i fwynhau'r gamp?

'Dw i'n mwynhau pob sesiwn hyfforddi rwy'n cael gan fy mod yn joio rygbi gymaint. Mae rhai sesiynau yn anoddach nac eraill ond gyda gweddill y tîm o'ch gwmpas yn gwthio'ch gilydd yn y sesiynau caled, mae hynny'n cadw'r hwyl. Mae cael fy ngwthio wrth hyfforddi yn gwneud i fi fwynhau fel athletwr ond hefyd mae'n ffordd o fwynhau gyda'ch ffrindiau a chreu ffrindiau newydd ac felly mae 'na gydbwysedd.

Beth mae Gemau Cymru yn ei olygu i chi?

Mae Gemau Cymru yn rhoi cyfle i bobl ifanc sy'n arbenigwyr yn eu campau cystadlu yn erbyn ei gilydd. Hefyd mae'n rhoi'r cyfle i ni fel athletwyr i arddangos ein talentau.

Lle hoffech chi fod mewn pum mlynedd?

Mewn pum mlynedd rwy'n gobeithio bod yn rhan o dîm Cymru yn cystadlu yn y Chwe Gwlad ac yng Nghwpan Rygbi'r Byd.

Beth yw'ch uchelgais?

Fy uchelgais i yw i wneud fy ngorau ym mohpeth rwy'n wneud fel unigolyn ac fel tîm. Rydw i hefyd yn anelu at fod yn rhan o dîm rygbi Cymru.

Straeon perthnasol