Betsi Cadwaladr: Pryderon am ward arall yn Ysbyty Maelor

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Ward y Gwanwyn yn Ysbyty Maelor Wrecsam

Mae prif weithredwr dros dros bwrdd iechyd wedi addo "ymchwiliad trylwyr" i honiadau am driniaeth cleifion dementia mewn ward yn Ysbyty Maelor Wrecsam.

Roedd honiadau fod y gofal ar Ward Gwanwyn, rhan o uned Heddfan, yn "anhrefnus ac anniben" a bod gweithgareddau "cyfyngedig iawn" yn cael eu cynnig i gleifion.

Dywedodd Simon Dean, Prif Weithredwr Dros Dro Bwrdd Iechyd Prifysgol Besti Cadwaladr: "Dwi'n ymwybodol bod nifer o honiadau ... Mi allaf roi sicrwydd pendant y bydd y rhain yn cael eu hymchwilio'n drylwyr.

'Cymryd camau'

"Os oes achosion cam-drin mi fyddwn yn delio gyda nhw drwy'r prosesau cywir. Os ydym am ailadeiladu ymddiriedaeth yn ein gwasanaethau, mae'n hollbwysig ein bod yn gwrando ar gwynion pobl ac yn cymryd camau."

Dylai unrhywun, meddai, sy'n poeni am ofal iechyd meddwl ffonio'r llinell gymorth annibynnol ar 01745 818720.

Ar raglen Week In Week Out mae cadeirydd y bwrdd iechyd, Dr Peter Higson, yn dweud: "Ni fyddwn yn oedi cyn cau unrhyw uned arall lle mae tystiolaeth nad oedd y gofal yn ddiogel ...

"Byddaf yn gwneud yn siŵr y bydd pryderon fel hyn yn cael eu dilyn i fyny ar unwaith, a bydd y bwrdd yn gweithredu yn gryf fel y gwnaeth o'r blaen, os oes unrhyw dystiolaeth.

47 honiad

Mae'r rhaglen yn dweud bod 47 honiad o ymosod ar Ward Gwanwyn dros y 12 mis diwethaf, gan gynnwys un achos lle honnwyd bod aelod o staff wedi ymosod ar glaf.

Ar ôl i'r methiannau yma ddod i'r amlwg ym mis Rhagfyr, fe gafodd derbyniadau eu hatal ar y ward.

Ers hynny mae'r ward wedi cael ei hailagor.

Mae nifer y gwelyau ar y ward wedi gostwng er mwyn i'r bwrdd allu mynd i'r afael â'r problemau.

Ar y rhaglen dywed Dr Higson: "Os yw'r bwrdd iechyd yn parhau i fethu, bydd yn rhaid i mi ynghyd ag aelodau eraill y bwrdd sefyll i lawr."

Week In Week Out: Kept like Animals, nos Fawrth am 22:30 ar BBC 1