Leanne Wood: Hwb i arweinydd Plaid Cymru wedi sylw'r etholiad

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Roedd Leanne Wood wedi ymddangos ar sawl dadl deledu yn ystod yr ymgyrch etholiadol

Mae mwy o bleidleiswyr yn adnabod arweinydd Plaid Cymru Leanne Wood ers iddi gael sylw yn ystod ymgyrch yr etholiad cyffredinol, yn ôl sylwebydd gwleidyddol blaenllaw.

Dangosodd arolwg YouGov fod llai o bobl wedi ateb nad oedden nhw'n gwybod pwy oedd Ms Wood - 22% o'i gymharu â 36% ym mis Rhagfyr.

Roedd adnabyddiaeth o Brif Weinidog Cymru Carwyn Jones wedi cynyddu o 21% i 26% yn ystod yr un cyfnod.

Yn ôl yr Athro Roger Scully, o Brifysgol Caerdydd, mae 'na her i'r blaid Lafur yng Nghymru gydag arweinydd plaid arall sydd yr un mor adnabyddus â'u harweinydd nhw.

Roedd Mr Jones a Ms Wood ill dau gyda'r un nifer o bwyntiau pan holiwyd pobl am eu barn ar y gwleidyddion - 4.8 allan o 10 sgoriodd y ddau, yn ôl yr arolwg gan Ganolfan Llywodraethiant Cymru ar ran ITV Cymru.

Dywedodd yr Athro Scully fod Ms Wood wedi elwa o gael ymddangos yn nadleuon yr arweinwyr ac amryw raglenni gwleidyddol yn yr wythnosau'n arwain at yr etholiad cyffredinol ym mis Mai - er na lwyddodd ei phlaid i gynyddu nifer eu seddi yn San Steffan, gan aros ar dair.

Ffynhonnell y llun, ITV Wales
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd sawl dadl deledu ei chynnal yn ystod yr ymgyrch etholiadol

Etholiadau'r Cynulliad

Wrth edrych ymlaen at etholiadau'r Cynulliad yn 2016, dywedodd yr Athro Scully: "Bydd y blaid Lafur yng Nghymru yn wynebu, am y tro cynta' ers 1999, o leia' un arweinydd plaid sy'n gwneud cystal â'u harweinydd nhw o ran proffil a phoblogrwydd."

Ychwanegodd: "Er nad yw proffil Leanne Wood wedi arwain at enillion etholiadol sylweddol i'w phlaid, fe allai hynny newid wrth i bleidleiswyr yng Nghymru ddechrau meddwl am etholiadau'r Cynulliad y flwyddyn nesa'."

Mae Plaid Cymru wedi croesawu'r arolwg, gan honni ei fod yn dangos mai Ms Wood "yw'r arweinydd amlyca' o'r holl bleidiau yng Nghymru".

Dywedodd llefarydd ar ran y blaid Lafur yng Nghymru: "Dydyn ni ddim yn cymryd unrhyw beth yn ganiataol cyn etholiadau'r Cynulliad a byddwn yn gweithio'n galed iawn dros y misoedd nesa' i ailgysylltu gyda'r bobl fethon ni eu darbwyllo fis Mai."

Cafodd arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig Kirsty Williams sgôr o 4.4, a'r Ceidwadwyr Andrew RT Davies 3.7, tra bod Nathan Gill o UKIP wedi sgorio 3.4, a Pippa Bartolotti ar 3.7.

Ond roedd canran llawer uwch wedi nodi nad oedden nhw'n gwybod pwy oedd yr arweinwyr eraill - 41% yn achos Ms Williams, 48% i Mr Davies, 61% ar gyfer Ms Bartolotti a 62% yn achos Mr Gill.

Cafodd y Prif Weinidog David Cameron sgôr poblogrwydd o 3.8, ond dim ond 6% oedd wedi methu â'i adnabod.