Dynes wedi marw ar ôl oedi cyn cael triniaeth

  • Cyhoeddwyd
Ysbyty Athrofaol Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Bu farw'r ddynes dair wythnos wedi iddi gael ei derbyn i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd.

Roedd y gofal a dderbyniodd dynes mewn oed a fu farw o drawiad ar y galon yn annigonol, medd ombwdsman.

Bu farw'r ddynes, sy'n cael ei hadnabod fel 'Mrs A' yn yr adroddiad, ym mis Mawrth 2014 - dair wythnos wedi iddi gael ei chludo i Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd.

Mae'r Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus, Nick Bennett, wedi dod i'r casgliad fod yna oedi wedi bod cyn iddi weld meddyg a chael moddion at ei chyflwr.

Mae'n rhaid i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro ymddiheuro i'w theulu a thalu £4,000 mewn iawndal.

Daeth Mr Bennet hefyd i'r casgliad fod staff yr ysbyty wedi methu â dilyn canllawiau ar sut i drin sepsis. Roedd hyn yn golygu na chafodd 'Mrs A', oedd yn 79 oed, ei gweld am dair awr ar ôl cyrraedd yr ysbyty, pan ddylai fod wedi gweld meddyg o fewn 10 munud.

Roedd oedi hefyd wedi bod cyn iddi gael cyffuriau gwrthfiotig a pharacetamol.

Fe ddywed yr adroddiad hefyd fod y bwrdd iechyd wedi methu a dilyn canllawiau cofnodi cwynion.

Fe benderfynodd Mr Bennett fod sail i gŵyn gan fab 'Mrs A' a bod ei hachos wedi ei "gam-reoli" a bod y gofal a dderbyniwyd yn "annigonol".