Agor Canolfan Milfeddygaeth Cymru

  • Cyhoeddwyd
Milfeddygaeth
Disgrifiad o’r llun,
O'r chwith: Yr Athro April McMahon, Christine Glossop, Rebecca Evans AC, a Phil Thomas

Cafodd Canolfan Milfeddygaeth Cymru ei hagor yn swyddogol yn Aberystwyth ddydd Llun gan ddirprwy weinidog ffermio a bwyd Llywodraeth Cymru, Rebecca Evans.

Wedi ei lleoli ar hen safle Canolfan Ymchwil Filfeddygol yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA), sefydlwyd Canolfan Milfeddygaeth Cymru gan Iechyd Da, consortiwm o bractisiau milfeddygol annibynnol wedi eu lleoli yng Nghymru, ynghyd â Welsh Lamb and Beef Producers Ltd, a Phrifysgol Aberystwyth.

Yn ddiweddar penodwyd Iechyd Da gan APHA fel trydydd parti i ddarparu archwiliadau post-mortem arbenigol o afiechydon newydd a rhai sy'n ailymddangos mewn anifeiliaid fferm. Mae'r gwasanaeth wedi bod yn weithredol ers Ebrill 2015.

'Codi safonau'

Cyn y lansiad, dywedodd y Dirprwy Weinidog: "Rwy'n falch o agor y Ganolfan Wyddoniaeth Filfeddygol Cymru, a fydd yn cryfhau yn sylweddol ac yn gwella cyfraniad pwysig y proffesiwn milfeddygol i fywyd gwledig yng Nghymru ac yn codi safonau iechyd a lles anifeiliaid.

"Bydd hefyd yn rhoi hwb i'r economi wledig drwy sicrhau swyddi technegol ar gyfer yr ardal, o fudd i'r economi ehangach drwy gefnogi ein cymunedau ffermio, ac yn gaffaeliad i'r Deyrnas Gyfunol drwy gyfrannu data gwerthfawr i'r rhwydwaith gwyliadwriaeth".

Dywedodd Christine Glossop, Prif Swyddog Milfeddygol Cymru: "Bydd y Ganolfan yn chwarae rhan arwyddocaol yn amddiffyn anifeiliaid yng Nghymru ac yn gwneud cyfraniad pwysig i ddiwydiant ffermio llwyddiannus a gwydn, gan adlewyrchu rôl hanfodol y proffesiwn milfeddygol yng Nghymru."

'Cam allweddol'

Dywedodd yr Athro April McMahon, Is-Ganghellor Prifysgol Aberystwyth: "Rydym yn falch iawn bod Prifysgol Aberystwyth wedi gweithio mewn partneriaeth gyda diwydiant a practisiau preifat i sicrhau darpariaeth filfeddygol i amaethyddiaeth yng Nghymru.

"Mae Canolfan Milfeddygaeth Cymru yn esiampl o bartneriaeth integredig mewn meysydd sydd yn hanfodol i economi cefn gwlad Cymru. Mae hefyd yn gam allweddol tuag at ein huchelgais o ddatblygu Ysgol Filfeddygaeth i Gymru yn Aberystwyth."

Dywedodd Phil Thomas, Cyfarwyddwr Iechyd Da: "Mae agor Canolfan Milfeddygaeth Cymru yn cynrychioli cam pwysig i'r sector amaethyddol a phawb sydd yn gysylltiedig â lles anifeiliaid yng nghanolbarth Cymru.

Amcangyfrifir bod gwyliadwriaeth filfeddygol, fel buddsoddiad, yn ad-dalu'r diwydiant a'r wlad 20 gwaith drosodd, ac mae heddiw yn cynrychioli parhad gwasanaeth ac adfywio cyfleuster a fyddai fel arall wedi diflannu o'r ardal yma.