Tunisia: Teulu Mathew James yn diolch am gymorth

Matthew James a Saera Wilson Image copyright Saera Wilson/Facebook
Image caption Cafodd y llun yma o Matthew James a Saera Wilson ei roi ar Facebook fore Sul

Mae teulu dyn gafodd ei saethu wrth amddiffyn ei ddyweddi mewn ymosodiad ar draeth yn Tunisia, wedi diolch am y cymorth meddygol gafodd yn Tunisia a'r DU.

Roedd Mathew James a Saera Wilson ar draeth yn Sousse pan ddechreuodd dyn saethu, gan ladd 38 o bobl.

Mae'r Swyddfa Dramor wedi cadarnhau bod o leiaf 15 o'r rhai fu farw yn Brydeinwyr, ond nid yw eu henwau wedi eu cyhoeddi eto.

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi rhybuddio bod "posibilrwydd" y gall rhai o'r bobl fu farw yn yr ymosodiad fod o Gymru.

'Mor falch'

Fe wnaeth Mathew James, 30 o Drehafod ger Pontypridd, ddefnyddio ei gorff i amddiffyn ei ddyweddi Saera Wilson, 26, pan ddechreuodd y saethu.

Mae adroddiadau na Mr James oedd y cyntaf i gael ei saethu ar y traeth.

Dywedodd ei fam, Kathryn James, ei fod yn "ryddhad ei fod o allan o'r wlad yna" ac yn ôl adref.

Ychwanegodd: "Dwi mor falch ohono - fe wnaeth o roi eraill cyn ei hun."

Ond dywedodd ei bod hi'n teimlo'n "euog" bod eraill wedi colli pobl yn yr ymosodiad, a'i bod yn teimlo "cymysgedd llwyr o emosiynau".

Image caption Mae blodau wedi eu gadael ar y traeth lle ddigwyddodd yr ymosodiad

'Cyflwr sefydlog'

Mewn datganiad ddydd Sul, dywedodd y teulu: "Mae Mathew mewn cyflwr sefydlog a chyfforddus ar hyn o bryd - ac mae o a'i ddyweddi Saera yn gwneud y dda, ac yn hapus i fod yn ôl yn y DU.

"Hoffen nhw ddiolch i'r holl dimau meddygol yn Tunisia ac yn y DU am eu holl gymorth proffesiynol, gofal a chefnogaeth.

"Hoffen nhw ddiolch hefyd i bawb oedd ynghlwm â'r gwaith o alluogi iddyn nhw ddychwelyd i'r DU yn ddiogel ac am yr holl gefnogaeth gan deulu, ffrindiau a'r cyhoedd.

"Maen nhw nawr yn gofyn am breifatrwydd er mwyn gwella o'r digwyddiad."

Image caption Mae llun o wefan sydd â chysylltiad i Islamic State yn dangos dyn all fod yn gyfrifol am yr ymosodiad

Fe wnaeth Seifeddine Rezgui, 23, ddechrau saethu at bobl ar draeth yn Sousse ddydd Gwener. Mae adroddiadau bod ganddo gysylltiadau gydag Islamic State (IS).

Saethodd nifer o bobl ger westai Imperial Marhaba a Bellevue, cyn mynd i mewn i un gwesty, lle cafodd ffrwydron eu defnyddio. Daeth yr ymosodiad i ben pan gafodd ei saethu gan yr heddlu.

Daeth cannoedd o brotestwyr yn agos i safle'r ymosodiad ddydd Sadwrn, mewn rali gwrth derfysgaeth.

Ond daeth nifer o dwristiaid o Brydain yn ôl o Tunisia ddydd Sadwrn, ac fe gyrhaeddodd y cyntaf o ddwy awyren i Gaerdydd o'r wlad fore Sul.

'Trasiedi'

Dywedodd y Prif Weinidog Carwyn Jones: "Mae wedi bod yn sioc i glywed manylion yr ymosodiad arswydusyn Tunisia. Rydw i'n meddwl am y rheiny sydd wedi eu heffeithio gan y weithred yma o drais.

"Rydw i'n cael y diweddaraf am y sefyllfa yn Tunisia wrth i ni ddysgu mwy am y rhai gafodd eu lladd.

"Rydyn ni'n gwybod bod o leiaf 15 gafodd eu lladd yn Brydeinwyr, ac er nad oes cadarnhad bod unrhyw un o Gymru, rhaid i ni baratoi am y posibilrwydd yna.

"Mae Llywodraeth Cymru yn barod i gynnig unrhyw gymorth y gallwn ni wrth ddelio gyda'r drasiedi yma."

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Rhiannon Wilkins aeth i holi Hywel Emrys

"Dwi'm yn credu y byddai'n hapus tan ei fod o adre."

Dyna mae'r actor Hywel Emrys wedi ei ddweud am ei fab sydd ar wyliau yn Sousse, Tunisia wedi'r ymosodiad terfysgol yno ddydd Gwener.

Soniodd Mr Emrys am ei deimladau pan welodd yr hyn oedd wedi digwydd yn y wlad lle mae ei fab Sam ar wyliau.

Mae un wnaeth oroesi'r ymosodiad wedi dychwelyd i Gymru, a dweud ei bod mewn "sioc llwyr".

Dywedodd Leiha Shaw, 28, o Abertawe: "Galla' i ddim esbonio pa mor frawychus a dychrynllyd mae'r 24 awr ddiwethaf wedi bod i fi a fy nheulu.

"Dydw i erioed wedi cael gymaint o fraw yn fy mywyd ac roeddwn i wir yn meddwl ein bod ni'n mynd i farw i ddyn oedd allan o reolaeth ac sydd wedi difetha bywydau gymaint o bobl dros y wlad.

"Er na weles i unrhyw un yn cael eu saethu byddai'n cofio sŵn y bwledi a'r ffrwydradau am weddill fy mywyd. Rydw i'n meddwl ac yn gweddïo dros y teuluoedd sydd wedi colli pobl."

Image caption Digwyddodd yr ymosodiad yng ngwesty Imperial Marhaba yn Sousse
Image copyright AP
Image caption Daeth cannoedd i rali yn Sousse ddydd Sadwrn

Wedi'r ymosodiad, dywedodd Saera Wilson: "Fe gymerodd fwled drosta fi. Mae arnai fy mywyd iddo fo achos fe daflodd ei hun o fy mlaen pan ddechreuodd y saethu.

"Roedd wedi ei orchuddio mewn gwaed ond fe ddywedodd wrtha i am redeg i ffwrdd.

"Dywedodd ei fod yn fy ngharu, a dweud 'Dos - dwed wrth y plant fod eu tad yn eu caru'.

"Dyma'r peth dewraf i mi ei weld erioed.

Mae nifer o dwristiaid eraill o Gymru hefyd wedi eu dal yn y digwyddiad.

Straeon perthnasol