Tunisia: 'Posib' y bydd rhai o'r meirw o Gymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae blodau wedi eu gadael ar y traeth lle ddigwyddodd yr ymosodiad

Mae'r Prif Weinidog Carwyn Jones wedi rhybuddio bod "posibilrwydd" y gall rhai o'r bobl fu farw yn yr ymosodiad terfysgol yn Tunisia fod o Gymru.

Roedd o leiaf 15 o'r 38 o bobl gafodd eu saethu'n farw yn yr ymosodiad ar draeth yn Sousse yn Brydeinwyr.

Nid yw'r Swyddfa Dramor wedi cadarnhau enwau'r rhai fu farw hyd yma.

Daeth nifer o dwristiaid o Brydain yn ôl o Tunisia ddydd Sadwrn, ac fe gyrhaeddodd y cyntaf o ddwy awyren i Gaerdydd o'r wlad fore Sul.

'Trasiedi'

Dywedodd Carwyn Jones: "Mae wedi bod yn sioc i glywed manylion yr ymosodiad arswydus yn Tunisia. Rydw i'n meddwl am y rheiny sydd wedi eu heffeithio gan y weithred yma o drais.

"Rydw i'n cael y diweddaraf am y sefyllfa yn Tunisia wrth i ni ddysgu mwy am y rhai gafodd eu lladd.

"Rydyn ni'n gwybod bod o leiaf 15 gafodd eu lladd yn Brydeinwyr, ac er nad oes cadarnhad bod unrhyw un o Gymru, rhaid i ni baratoi am y posibilrwydd yna.

"Mae Llywodraeth Cymru yn barod i gynnig unrhyw gymorth y gallwn ni wrth ddelio gyda'r drasiedi yma."

Ffynhonnell y llun, AP
Disgrifiad o’r llun,
Daeth cannoedd i rali yn Sousse ddydd Sadwrn
Disgrifiad o’r llun,
Mae llun o wefan sydd a chysylltiad i Islamic State yn dangos dyn all fod yn gyfrifol am yr ymosodiad

Fe wnaeth Seifeddine Rezgui, 23, ddechrau saethu at bobl ar draeth yn Sousse ddydd Gwener. Mae adroddiadau bod ganddo gysylltiadau gydag Islamic State (IS).

Saethodd nifer o bobl ger westai Imperial Marhaba a Bellevue, cyn mynd i mewn i un gwesty, lle cafodd ffrwydron eu defnyddio.

Mae adroddiadau ei fod wedi cerdded y strydoedd yn Sousse, ac fe ddaeth yr ymosodiad i ben pan gafodd ei saethu gan yr heddlu.

Daeth cannoedd o brotestwyr yn agos i safle'r ymosodiad ddydd Sadwrn, mewn rali gwrth derfysgaeth.

Disgrifiad,
Rhiannon Wilkins aeth i holi Hywel Emrys

"Dwi'm yn credu y byddai'n hapus tan ei fod o adre."

Dyna mae'r actor Hywel Emrys wedi ei ddweud am ei fab sydd ar wyliau yn Sousse, Tunisia wedi'r ymosodiad terfysgol yno ddydd Gwener.

Soniodd Mr Emrys am ei deimladau pan welodd yr hyn oedd wedi digwydd yn y wlad lle mae ei fab Sam ar wyliau.

Mae un wnaeth oroesi'r ymosodiad wedi dychwelyd i Gymru, a dweud ei bod mewn "sioc llwyr".

Dywedodd Leiha Shaw, 28, o Abertawe: "Galla' i ddim esbonio pa mor frawychus a dychrynllyd mae'r 24 awr ddiwethaf wedi bod i fi a fy nheulu.

"Dydw i erioed wedi cael gymaint o fraw yn fy mywyd ac roeddwn i wir yn meddwl ein bod ni'n mynd i farw i ddyn oedd allan o reolaeth ac sydd wedi difetha bywydau gymaint o bobl dros y wlad.

"Er na weles i unrhyw un yn cael eu saethu byddai'n cofio sŵn y bwledi a'r ffrwydradau am weddill fy mywyd. Rydw i'n meddwl ac yn gweddïo dros y teuluoedd sydd wedi colli pobl."

Disgrifiad o’r llun,
Digwyddodd yr ymosodiad yng ngwesty Imperial Marhaba yn Sousse
Disgrifiad o’r llun,
Saera Wilson a Matthew 'Sas' Jones

Mae BBC Cymru yn deall bod disgwyl i ddyn o Gymru gafodd ei saethu yn yr ymosodiad gael ei hedfan yn ôl.

Fe wnaeth Matthew James, 30 o Drehafod ger Pontypridd, ddefnyddio ei gorff i amddiffyn ei ddyweddi Saera Wilson, 26, pan ddechreuodd y saethu.

"Fe gymerodd fwled drosta fi. Mae arnai fy mywyd iddo fo achos fe daflodd ei hun o fy mlaen pan ddechreuodd y saethu.

"Roedd wedi ei orchuddio mewn gwaed ond fe ddywedodd wrtha i am redeg i ffwrdd.

"Dywedodd ei fod yn fy ngharu, a dweud 'Dos - dwed wrth y plant fod eu tad yn eu caru'.

"Dyma'r peth dewraf i mi ei weld erioed.

Mae nifer o dwristiaid eraill o Gymru hefyd wedi eu dal yn y digwyddiad.

Straeon perthnasol