Prosiect £5m er mwyn helpu 'yfwyr cudd'

  • Cyhoeddwyd
Gwin

Mae pobl dros 50 sydd ddim yn credu bod ganddyn nhw broblem gydag alcohol yn cael eu targedu gan brosiect newydd werth £5m.

Nod elusen Drink Wise, Age Well yw ceisio rhoi neges i "boblogaeth gudd" o yfwyr yn ardal Cwm Taf, a hynny drwy feddygon teulu ac arddangosfeydd symudol.

Fe allai meddygon sy'n credu bod rhai o'u cleifion yn yfed gormod o alcohol gyfeirio unigolion i'r elusen.

Yn ôl y Gwasanaeth Iechyd ni ddylai menywod yfed mwy na thri gwydr bach o win y dydd a dynion ddim mwy na phedwar.

Mae'r elusen yn darparu therapi, gweithgareddau grŵp a gwasanaeth cwnsela.

Cafodd Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf eu dewis gan y prosiect, sy'n cael ei ariannu gan Gronfa Loteri Fawr, oherwydd nifer uchel o farwolaethau sy'n gysylltiedig ag alcohol yno.