Môn: Dwy ysgol gynradd newydd

  • Cyhoeddwyd
adeilad cyngor monFfynhonnell y llun, Google

Mae Cyngor Môn wedi cyhoeddi bwriad i sefydlu dwy ysgol gynradd newydd ar yr ynys.

Mae'r Cyngor yn bwriadu adeiladu ysgol gynradd gymunedol newydd yn Llanfaethlu trwy uno Ysgol Llanfachraeth, Ysgol Ffrwd Win ac Ysgol Cylch Y Garn.

Byddai cynlluniau tebyg yng Nghaergybi yn golygu bod Ysgol Y Parc, Ysgol Llaingoch ac Ysgol Y Parchedig Thomas Ellis yn uno i ffurfio ysgol gynradd newydd wirfoddol a reolir gan yr Eglwys yng Nghymru ar safle Cybi.

Mae gobaith y byddai'r ddwy ysgol yn agor eu drysau i ddisgyblion o 1 Chwefror, 2017.

Dywedodd y Cynghorydd Kenneth Hughes - sy'n gyfrifol am bortffolio Addysg y cyngor:

"Rydym yn parhau yn ymroddedig i sicrhau bod ein plant yn cael eu dysgu mewn ysgolion sy'n bodloni safonau a gofynion yr 21ain ganrif.

"Golyga hyn fuddsoddi mewn adeiladau sy'n addas i'w pwrpas, yn y lle iawn, sy'n cwrdd ag anghenion disgyblion ac yn dod yn adnodd y gall cymunedau ei ddefnyddio'n llawn.

"Mae'r ysgolion newydd yma yn cynrychioli buddsoddiad sylweddol yn y ddwy ardal - nid yn unig yn nhermau isadeiledd newydd, ond yn fwy pwysig fel modd o sicrhau'r addysg orau bosib i'r cenedlaethau o blant fydd yn mynd iddynt."

Rwan, mae gan aelodau'r cyhoedd tan 17 Gorffennaf i gyflwyno unrhyw wrthwynebiadau i'r cynigion.