Bangor: 500 o gartrefi heb bŵer

Cyhoeddwyd

Mae hyd at 500 o gartrefi a busnesau heb bŵer ym Mangor.

Fe ddywedodd Scottish Power fod peirianwyr ar y Stryd Fawr yn y ddinas yn ceisio ail-gysylltu'r nam cyn gynted â phosib.

Mae'n debyg fod nifer o fusnesau yn yr ardal wedi gorfod cau oherwydd y broblem.

Dywedodd llefarydd ar ran y cwmni fod "nam ar gebl foltedd-uchel wedi effeithio rhwng 400 a 500 o gwsmeriaid yn yr ardal".