Achos: 'Helpu' llanc IS i fynd i Syria

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunMae'r Old Bailey wedi clywed fod Aseel Muthana (chwith) wedi derbyn cymorth gan Kristen Brekke (dde) i deithio i Syria

Mae tri dyn wedi ymddangos yn llys yr Old Bailey wedi eu cyhuddo o gynorthwyo llanc o Gaerdydd i deithio i Syria i ymladd gydag eithafwyr Islamaidd.

Mae'r tri, gan gynnwys un o Gaerdydd, wedi eu cyhuddo o gynorthwyo i baratoi gweithred o derfysgaeth, drwy helpu i Aseel Muthana deithio i Syria.

Mae Kristen Brekke, 19, o Gaerdydd, Forhad Rahman o Cirencester, ac Adeel Ulhaq o Sir Nottingham yn gwadu'r cyhuddiadau.

Fe ddywedodd yr erlynydd Christopher Hehir fod Mr Muthana wedi dilyn ei frawd mawr, Nasser, i Syria, ac wedi ymddangos mewn fideo IS ar y we.

Pasport newydd

Fe ddywedodd fod y tri dyn wedi helpu Mr Muthana "gan wybod yn iawn" ei fod yn mynd i Syria i "ymladd gydag IS ac fe roedden nhw am ei helpu i wneud hynny".

Fe glywodd y llys fod Mr Muthana wedi teithio i Syria gyda phasport newydd wedi i'w rieni gymryd un oddi arno.

Aeth ar fws o Gaerdydd i faes awyr Gatwick ar 20 Chwefror y llynedd, cyn hedfan i Larnaca yng Nghyprus y diwrnod wedyn.

O'r fan honno fe deithiodd i Syria, a dydy o ddim wedi dychwelyd i'r DU ers hynny.

'Ideoleg radicalaidd'

"Roedd Aseel Muthana yn gweithredu er mwyn bod yn rhan o derfysgaeth. Roedd o am ymuno â grŵp sy'n defnyddio trais i gyrraedd uchelgeisiau gwleidyddol, crefyddol ac ideolegol," meddai Mr Hehir.

Fe ddywedodd y bargyfreithiwr fod y tri dyn "oll yn rhannu'r un ideoleg radicalaidd Islamaidd".

Mae honiadau fod Mr Brekke - oedd yn gweithio gyda Aseel Muthana mewn siop hufan ia yng Nghaerdydd - wedi prynu dillad ymladd, chwilio am bethau penodol ar y we a chadw eitemau iddo.

Mae Forhad Rahman wedi ei gyhuddo o dalu am basport a thocyn bws Mr Muthana, a'i gyflwyno i Mr Ulhaq.

'Stôr o wybodaeth'

Yn ôl yr erlynydd, fe roddodd Mr Ulhaq gyngor i Mr Muthana mewn sgyrsiau ar-lein, gan gynnig "stôr o wybodaeth" am y gwrthdaro yn Syria, a phobl ddefnyddiol i gysylltu â nhw.

Yn ogystal, mae Mr Ulhaq wedi ei gyhuddo o anfon pres i Dwrci i ariannu terfysgaeth.

Fe ddywedodd yr erlynydd wrth y rheithgor: "Eich tasg chi, yn syml, yw penderfynu, ar y dystiolaeth, wnaeth y diffynyddion helpu Aseel Muthana i fynd i Syria i ymladd dros achos gwleidyddol, crefyddol, ideolegol neu hiliol.

"Mewn geiriau eraill - i ymgymryd â beth mae'r gyfraith yn ei alw'n derfysgaeth".

Mae'r achos yn parhau.