Zack Davies: Eithafiaeth adain dde 'ar gynnydd'

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, YouTube
Disgrifiad o’r llun,
Fe wnaeth Davies gyfaddef i'r heddlu ei fod yn aelod o grŵp adain dde

Mae'r ymgais i ladd mewn archfarchnad yn Yr Wyddgrug mewn ymosodiad hiliol yn enghraifft pam na ddylid anwybyddu eithafiaeth adain dde, yn ôl elusen.

Daeth y rhybudd gan Hope Not Hate ar ôl i reithgor yn Llys y Goron y dre' gael Zack Davies, 26, yn euog o geisio llofruddio Dr Sarandev Bhambra gyda machete a morthwyl yn siop Tesco ar 14 Ionawr eleni.

Clywodd y llys fod Davies wedi targedu'r deintydd dan hyfforddiant ohewrydd ei "olwg Asiaidd" ac fel "modd o ddial am lofruddiaeth y milwr Lee Rigby".

Roedd Davies yn aelod o grŵp adain dde.

Dywed y Swyddfa Gartref y bydd deddfwriaeth gwrth-eithafol yn mynd i'r afael ag eithafiaeth.

Yn ôl prif weithredwr Hope Not Hate, Nick Lowles: "Mae'r achos yma yn esiampl drist o'r bygythiad sy'n bodoli o drais neo-Natsïaid sydd, os rhywbeth, ar gynnydd yn y DU.

"Tra bod nifer yn y cyfryngau a'r llywodraeth yn canolbwyntio ar eithafiaeth Islamaidd, ni fedrwn a ni ddylwn anwybyddu'r bygythiad gan hilwyr adain dde a neo-Natsi."

Ffynhonnell y llun, YouTube
Disgrifiad o’r llun,
Bydd Zack Davies yn cael ei ddedfrydu ym mis Medi

'Gweithred derfysgol'?

Mae teulu Dr Bhambra, sy'n Sikh Prydeinig, wedi disgrifio'r ymosodiad ym mis Ionawr fel gweithred derfysgol.

Bydd Davies yn cael ei ddedfrydu ar 11 Medi ar ôl yn dilyn adroddiadau seiciatryddol.

Clywodd y llys bod eitemau yn ymwneud â Natsïaeth wedi eu canfod yn y ei gartref yn y dref.

Dywedodd Davies wrth yr heddlu ei fod yn aelod o grŵp adain dde, ond mai ymddwyn ar ei ben ei hun yr oedd pan ymosododd ar Dr Bhambra, gan achosi anafiadau difrifol.

Ffynhonnell y llun, cps
Disgrifiad o’r llun,
Cafwyd hyd i eitemau yn ymwneud â Natsïaeth yng nghartref Zack Davies
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafwyd Zack Davies yn euog yn Llys y Goron yr Wyddgrug ddydd Iau