Dychwelyd 'cwpan yr Iesu' i'w berchennog wedi lladrad

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, BBC Crimewatch Roadshow
disgrifiad o’r llunCredir rhai bod Cwpan Nanteos wedi ei ddefnyddio yn ystod y Swper Olaf

Bydd cwpan pren mae rhai yn honni yfodd Iesu Grist ohono yn cael ei gyflwyno'n ôl i'w berchennog yn dilyn apêl lwyddiannus ar raglen BBC Crimewatch Roadshow.

Fe gafodd Cwpan Nanteos ei ddwyn o gartref yn Weston Under Penyard ger Rhosan ar Wy yn Swydd Henffordd ym mis Gorffennaf y llynedd.

Plas Nanteos ger Aberystwyth oedd cartref y cwpan am ganrifoedd, ac mae rhai yn credu mai dyma'r cwpan defnyddiwyd gan Iesu Grist yn y Swper Olaf.

Bythefnos yn ôl, bu apêl o'r newydd am wybodaeth ar raglen Crimewatch Roadshow, ac o fewn y dyddiau llwyddodd Heddlu West Mercia i ddod o hyd i'r cwpan yn ddiogel.

Yn ôl chwedl, mae'r cwpan yn gallu gwella afiechydon ac roedd pobl yn teithio o bell i'w ddefnyddio pan yng ngofal y teulu Powell ym Mhlas Nanteos.

14eg ganrif

Ar ôl gadael y plasty, fe ddaeth i berchnogaeth y teulu Steadman yn Rhosan ar Wy ac fe'i gadwyd mewn cell mewn banc yng Nghymru.

Mae arbenigwyr yn credu bod y cwpan, sydd wedi ei wneud o goden olewydd a llwyfen lydanddail, yn dyddio'n ôl o'r 14eg ganrif.