Trwy fy llygaid i: Mehefin

Cyhoeddwyd

Mae Cymru Fyw yn rhoi cyfle i ffotograffwyr gwadd rannu rhai o'r lluniau y maen nhw wedi eu tynnu yn ystod y mis. Dyma i chi ddetholiad Keith Morris o Aberystwyth o rai o'r lluniau trawiadol dynnodd o yn ystod mis Mai. Mae Keith hefyd yn rhannu ambell i stori tu ôl i'r lluniau.

"Roedd hi'n wyntog yn Aberystwyth ddechrau'r mis. Mae gan y papurau cenedlaethol ddiddordeb mewn lluniau fel hyn"

"Rhai o fyfyrywr Coleg Ceredigion yw'r rhain yn perfformio y ddrama gerdd 'Chicago'

"Mae'r machlud wastad yn fendigedig yn Aber. Tynnais y llun hwn ar draeth Tanybwlch. Ro'n i'n ei dynnu er mwyn ei gynnig i asiantaethau lluniau gan feddwl y byddai'n gwneud clawr llyfr da neu rywbeth. Dyna pam rwy'n bwrpasol wedi gadael gofod ar ochr dde'r llun ar gyfer i gyhoeddwyr allu gosod teitl"

"Hen hewl rhwng Bala a Dolgellau yw hon. Ro'n i'n awyddus i ddangos y dirywiad ac mae presenoldeb y ferch (Rhi Slatcher) yn ychwanegu rhyw wêdd fygythiol i'r llun. Mae'r ffaith ei bod hi'n gwisgo gŵn nos yn rhoi'r argraff ei bod hi wedi dianc o rywle... sbyty meddwl falle."

"Leigh Denyer yw'r gŵr hwn yn manteisio ar y tonnau uchel yn Aberystwyth"

"Traddodiad Mecsicanaidd yw 'Diwrnod y Meirw'. Y cynllunydd Elin Jones gafodd y syniad o wisgo'r merched fel hyn a gwneud y colur, felly mi wnaethom ni gydweithio i greu lluniau fel hwn."

"Credwch neu beidio ond roedd 25 Mehefin yn Ddwirnod Rhyngwladol y Tylwyth Têg. Cafodd hwn ei dynnu ym Mharc Plascrug, Aberystwyth y diwrnod cynt yn y gobaith y byddai diddordeb gan rai o'r papurau"

"Mae'r cwch yn anelu am Pendinas, ac yn addas iawn Pendinas yn digwydd bod yw enw'r cwch hefyd."

"Nid gwerthwr matiau yw hwn! Myfyriwr yw e sydd hefyd yn saethwr. Hwnna yw'r cefndir mae e yn ddefnyddio wrth anelu'r bwa saeth at y targed. Rwy'n rhan o brosiect 'Humans of Aberystwyth'. Bob bore Mawrth byddai'n tynnu llun rhywun yn y dre a chael sgwrs 'da nhw".

"Dyma lun o brosiect arall y bues i'n gweithio arno gyda Lyka Kinchen. Ei brawd Jack sydd yn y llun a mae Lyka wedi gliwio degau o grisialau bychain i'w wyneb i greu delwedd drawiadol"

"Mae eleni yn ganmlwyddiant T Llew Jones a dyma lun a dynnes i o gynhyrchiad Cwmni Arad Goch o 'Lleuad yn Ola'. Mae hi ar daith drwy Gymru ar hyn o bryd."

"Dyma'r artist Kim James-Williams yn paentio lluniau yn y gysgodfan ar brom Aberystwyth. Roedd hi'n gosod y lluniau gorffenedig yn y gysgodfan ar ddiwedd dydd."