Cameron yn cyflwyno ei achos yn Ewrop

James Williams
Gohebydd Seneddol BBC Cymru

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, AP
disgrifiad o’r llunFe wnaeth Mr Cameron gwrdd ag Angela Merkel ddydd Mawrth

Teithiau i Ffrainc, yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, a'r Almaen.

Yna ymlaen i Frwsel ar gyfer trafodaethau gydag arweinwyr Gwlad Belg, Sbaen, y Ffindir a Romania.

Cyn gorffen gydag ymweliadau i'r Eidal, Lwcsembwrg a Slofacia.

Ar ôl ei fuddugoliaeth annisgwyl, mae David Cameron wedi bod ar frys i gyflwyno ei achos dros yr angen i newid perthynas Prydain a'r Undeb Ewropeaidd.

Heno, dros swper ym Mrwsel, fe fydd yna gyfle iddo i gyflwyno ei syniadau i'r arweinwyr oll.

ffynhonnell y llun, AP
disgrifiad o’r llunMae'r sefyllfa yn Calais yn siwr o fod ar feddyliau rhai yn yr uwchgynhadledd

Ond mae'n debyg mai materion eraill sy'n mynd i hawlio sylw'r uwchgynhadledd dros y deuddydd nesaf - yr argyfwng mewnfudo a helyntion ariannol Gwlad Groeg.

Mae'r rhan fwyaf o'r arweinwyr yn barod i wrando ar ddadl David Cameron gan eu bod nhw am ein gweld ni'n aros yn rhan o'r Undeb Ewropeaidd.

Cynllun syml sydd gan y prif weinidog: ail-drafod ein perthynas a Brwsel cyn cynnal refferendwm ar ein haelodaeth o'r Undeb cyn diwedd 2017.

Gweithredu'r cynllun fydd yn anodd.

Felly, pa newidiadau y mae fe'n gobeithio ei gyflawni?

Wel, ry'n ni'n gwybod ei fod e am gyfyngu ar fudd-daliadau i fewnfudwyr o'r Undeb Ewropeaidd er mwyn ceisio'u darbwyllo i beidio â dod i'r Deyrnas Unedig.

Mae e eisiau mwy o rym i lywodraethau cenedlaethol allu rhwystro deddfwriaeth yr UE a mwy o bwerau i sicrhau nad yw penderfyniadau'r gwledydd sydd wedi mabwysiadau'r Ewro yn cael gormod o ddylanwad ar y rhai sydd ddim ym mharth yr Ewro.

Hefyd mae e am ymbellhau oddi wrth ymrwymiad yr Undeb Ewropeaidd i uno'n fwyfwy.

ffynhonnell y llun, Getty Images

Ar hyn o bryd, dyna'r oll i ni'n gwybod sydd ar restr siopa'r prif weinidog - mae'n amharod i ddatgelu mwy sy'n pechu rhai o aelodau meinciau cefn Ewrosgeptaidd y Ceidwadwyr.

Mae yna gefnogaeth o fewn yr Undeb Ewropeaidd at rai o'i syniadau - gan gynnwys Canghellor yr Almaen Angela Merkel.

Ddoe, bu David Cameron yn ymweld â hi yn Berlin am yr eildro ers y bleidlais ym mis Mai - arwydd o bwysigrwydd o sicrhau cefnogaeth gwleidydd mwyaf pwerus Ewrop.

Ond mae yna wledydd eraill sy'n llai brwdfrydig. Yn gynharach yr wythnos yma fe ddywedodd gweinidog economi Ffrainc na ddylai'r Deyrnas Unedig gael dewis a dethol agweddau o'r Undeb Ewropeaidd.

Ar ôl wythnosau o deithio ar draws Ewrop, heno yw moment fawr David Cameron i gyflwyno ei achos - ond efallai y bydd sylw ei gynulleidfa ar faterion eraill.