Heddlu'n arestio 14 o bobl

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru
Disgrifiad o’r llun,
Aeth yr heddlu â cheir drud ac arian ddydd Mercher

Mae Heddlu De Cymru wedi arestio nifer o bobl a chymryd arian a cheir drud o leoliadau yng Nghaerdydd a'r cyffiniau fel rhan o ymchwiliad i droseddau difrifol honedig.

Mae cyfanswm o 14 o bobl wedi eu harestio ac yn y ddalfa.

Dywedodd yr heddlu bod y troseddau honedig yn cynnwys gorfodi pobl i weithio a dwyn eitemau drud.

Mae sawl unigolyn y mae'r heddlu yn amau sydd wedi eu gorfodi i weithio wedi eu symud i lefydd diogel.

Cafodd yr 14 o bobl eu harestio fel rhan o Ymgyrch Purple Barracuda sy'n rhan o Ymgyrch Fulcrum.

Ffynhonnell y llun, Twitter/@swpeast