Darganfod corff babi newydd-anedig ger Afon Taf

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Fe gafodd pabell ei chodi gan yr heddlu ar y safle ger Afon Taf

Mae'r heddlu wedi bod yn archwilio ardal ger Afon Taf yng Nghaerdydd wedi i gorff bachgen newydd-anedig gael ei ddarganfod nos Fawrth.

Mae swyddogion yn apelio am wybodaeth am y digwyddiad ac yn awyddus i ddod o hyd i fam y baban.

Mae ymchwiliadau yn cael eu cynnal a chafodd pabell ei godi ar y safle. Roedd y ffordd gyferbyn a bragdy Brains yng nghanol y ddinas wedi ei chau.

Roedd y gwasanaethau brys wedi gadael y safle erbyn bore Mawrth.

Dywedodd Heddlu De Cymru eu bod wedi derbyn galwad am 18:00 i ardal Taffs Mead o'r ddinas.

'Sylw meddygol'

Dywedodd y Ditectif Arolygydd Paul Latham: "Rydyn ni'n awyddus i ddod o hyd i'r fam, er mwyn sicrhau ei bod yn derbyn y sylw meddygol sydd ei angen arni.

"Rydym yn awyddus i glywed gan unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth am y digwyddiad hwn neu gan unrhyw un a all fod o gymorth i adnabod mam y baban.

"Er bod yr ymchwiliad yn ei ddyddiau cynnar, rwyf am bwysleisio mai ein blaenoriaeth yw diogelwch a lles y fam ar hyn o bryd."

Credir i'r baban gael ei eni o fewn yr ychydig ddyddiau diwethaf.

Dylai unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth gysylltu â Heddlu De Cymru ar 101.

Disgrifiad o’r llun,
Mae nifer o gerbydau heddlu yn yr ardal